[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 153
Ort: Stockholm.


Tidning för medborgare af alla stånd. 1834 4/12-36 4/2. Tr. hos A. Wallin 1834 4/12-15/12; J. Hörberg 1835 1/1-29/6; A. Wallin 1835 8/10-26/10 och L. Westerberg 1835 5/11-36 4/2. Fr. Med devis: »Allmän upplysning, allmänt väl».

1 v., T.: 8 à 16 s. o. 5 bihang à 8 s. 8:o (18 x 10,5). 2 rdr bko 1835, 3 rdr 24 sk. 1836 med bihang. Årg. 1 (1834, 35) har 39 nr o. 9 bih. och årg. 2 (1836) blott 5 nr samt 5 bihang.

Allmän tidskrift af hufvudsakligen ekonomiskt innehåll utgifven af samma redaktör som Tidning för Bondeståndet (2: 143), C. A. Gottlund. Assessor J. Westerling erhöll 1834 30/6 härå utg.-bevis, som 1834 1/12 blef förnyadt.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_153.htm