[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 352


Gusums Bladet. Första Samlingen. Ifrån den 17 Julii til och med den 13 Augusti 1799. Gusum, tryckt af A. J. Spaldencreutz, 1799. Fr.

2 v., 4 s. 12:o (8,5 à 7,9 x 6,8); 8 nr à 1 sk.

Vitter tidskrift, utg. af kammarherre Arvid Johan Spaldencreutz, af honom tryckt å ett litet handtryckeri. (Se härom vidare, Carlander, Ant. om sv. bibl. och ex-libris, 1: 511, 12.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_352.htm