[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1167
Ort: STRENGNÄS.


Strengnäs Tidning 1846 26/9-47 31/12. Tr. i C. E. Ekmarcks officin 1846 och hos C. P. Westerlund 1847. Fr. o. Ant.

1 v., L., 4 s. 4:o, 2 sp. (22,2 x 16); 32 sk. bko 1846 o. 3 rdr bko 1847.

Utg.-bevis härå utfärdades för boktryckerikonstförvandten C. P. Westerlund 1846 11/9, som vid tidningens redaktion biträddes af seminarieföreståndaren fil. d:r J. H. Ekendahl och med. d:r Axel Gustaf Wirgin.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1167.htm