[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 222
Ort: GÖTEBORG.


Linnæa. Ett Bidrag till Konst, Vitterhet, Mode, Industri och Hushållning. Månadsskrift för bildade Qvinnor. Utgifven af Charles Backman. 1832 jan.-dec. Tr. i Backmans boktr. Ant. Med modeplanscher, porträtt och en musikbilaga.

1 m., 64 à 66 s. 8:o (14,5 x 8,5) o. 1 pl., 12 h. (782 s. o. 11 litogr. pl.); 6 rdr bko.

Utg. af boktryckaren Ch:s Backman, som 1831 5/12 erhållit utg.-bevis å en månadsskrift: »Josephina, ett välment bidrag till konst, vitterhet, mode, industri och hushållning. Månadsskrift för bildade svenska qvinnor», hvilket utg.-bevis dock aldrig kom att begagnas, sedan Backman 1831 12/12 erhållit utg.-bevis å Linnæa. Originalbidrag lämnades härtill af flere den tidens främste författare, bl. a. Es. Tegnér.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_222.htm