[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 370


Jurnal uti Vetenskaperne, Sköna Konsterna och Antiken af Carl Iser. Norrköping, Ad. Fr. Raams enka 1806. Ant.

Blott ett häfte, 54 s. 8:o (14,5 x 8,1) utkom 1806 24/2 af denna journal, hvarå Iser ej heller synes hafva sökt eller undfått privilegium.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_370.htm