[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 226
Ort: Stockholm.


Helios. Tidning för Litteratur och Skön Konst. 1845 12/12-46 27/6. Tr. hos Lundberg & Comp. Ant.

1 v., F. 1845, därefter L.; 4 s.Fol. 3-sp. (29 x 21); Häråt utkommo profnumret och ett nr 1845 samt 26 Dr 1846; i sista numret finnes innehållsförteckning öfver de i tidningen förekommande uppsatserna.

Litteratur- och konstkritisk tidning utg. af vice auditören J. M. Rosén, som 1845 9/12 erhöll utg.-bevis härå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_226.htm