[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1362
Ort: UPSALA.


Eranos. Acta philologica Suecana edenda curavit Vilelmus Lundström 1896 mars-fortgår 1900. Typis descrips. Almqvist & Wiksell soc. Ant.

4 årl., 62 à 72 s., 8:o (17,5 x 9,7); 3 kr. 75 öre (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för docenten, fil. d:r Karl Johan Vilhelm Lundström 1896 17/2.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1362.htm