[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 409
Ort: Stockholm.


Ingeniör-Föreningens Förhandlingar för 1865 och 66-90. Tr. hos Iwar Hæggström 1866-91. Ant.

4 h. årl., 1866-73; 5 h. 1874 och därefter 6 h. årl. 48 à 34 s. 4:o, 2-spalt. (22,8 à 23,2 x 17,2) jämte 4 à 8 pl. till hvart häfte. 10 kr. för år.

Red. och utg. af professor C. A. Ångström, som 1866 5/2 erhöll utg.-bevis härå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_409.htm