[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 588
Ort: Stockholm.


Diktarens Bazar. Stycken på vers af Karl Johan Ekeblad. 1878 mars-sept. Tr. hos Nya Tryckeri Aktiebol. Ant.

Häråt skulle enligt prenumerationsanmälan 14 h. (innehållande 284 s.) utgifvas med 2 à 3 h. i m. och kosta 3 kr.; blott 3 h. à 24 s. 8:o (15 x 9) utkommo för 20 öre st.

Utg.-bevis härå utfärdades 1878 8/3 för litteratören Karl Johan Ekeblad [Gustafsson].

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_588.htm