[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 398


Nytta och Nöje. 1810 22/12-11 8/5, Stockholm, G. Delén, 1810, 11. Fr.

2 v., O. L.; 4 s. 4:o (15,8 x 13,5); 31 nr, hvaraf nr 1 utkom 1810 22/12 och de öfriga 1811. 1 rdr 16 sk. bko.

Vitter tidskrift på vers och prosa, utgifven af Carl Gustaf Walberg. (Se Hammarsköld-Sondén, Sv. Vitterh. 574.)

Med anledning af en i Nytta och Nöje 1811: nr 4 intagen poetisk berättelse «Ålands capitulation», hade general G. von Döbeln ämnat åtala utgifvaren, C. G. Walberg, men afstod därifrån sedan denne bedt honom om öfverseende. Handlingarne härom trycktes dock. Stockholm, C. Delén, 1811 4:o, 4 s.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_398.htm