[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1396
Ort: WENERSBORG.


Venersborgs-Posten. Tidning för Venersborgs stad och län 1898 7/12-fortgår 1900. Tr. i Länstidningens tr. Ant.

2 v., M. T., 1898-90 30/11 och 3 v., M. O. F., fr. 1899 4/12, 4 s. Fol., 7 sp. (57,5 x 43,5) omväxlande med 6 sp. (52 x 37,5) samt fr. 1899 äfven med 8 sp. (67 x 50) och 9 sp. (74,5 x 56,5); 3 kr. (p. i.).

Af Venersborgs-Posten utgafs en Veckoupplaga 1899 16/11-1900 27/1, 1 v., L., 4 s. Fol., 9 sp. (74,5 x 56,5) omväxlande med 8 sp. (67 x 50); 75 öre för år.

Utg.-bevis härå utfärdades för fil. d:r Knut August Barr 1898 16/11. Utgör fortsättning af Tidning för Wenersborgs stad och län (nr 1391).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1396.htm