[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 892
Ort: Stockholm.


Annonsblad för resande. 1889 dec.-90 juli. Tr. hos O. Ahlström. Ant.

Obestämda tider, 4 s. Fol., 3- à 4-sp. (37,5 x 20 à 27.5). utdelades gratis bland resande. Blott 3 ser. (= nr) utkommo.

Agenten Erik Gustaf Elzvik erhöll 1889 11/12 utg.-bevis härå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_892.htm