[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 214
Ort: Stockholm.


Morgonen. 1844 7/12-45 30/12. Tryckt hos Schultze & Comp. Ant.

2 v., Ti. F.; 4 s. 4:o, 3-spalt. (39,5 x 24), 106 nr. 6 rdr 32 sk. bko.

Konservativ politisk tidning utgifven af J. C. Hellberg. Boktryckerifaktorn H. E. Ståhl erhöll 1844 5/12 utg.-bevis å denna tidning, till hvilken bl. a. Carl och Otto von Feilitzen samt J. N. Bruhn lämnat bidrag. Den förlades till en del af d. v. landshöfdingen J. A. v. Hartmansdorff samt ärkebiskop C. F. Wingård. Se [Hellberg] Posthumus, Ur Minnet och Dagboken, d. 2: s. 87.

Af Morgonen utkom 1847 8/8 ett nummer, som lämnades i ersättning åt resp. abonnenter i st. för Söndagsbladet 1847 nr 33 8/8 8 s. Tv. Fol., 3-sp. (18,7 x 22,5), (Se 2: 218).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_214.htm