[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 112


Preste-Tidningar för år 1768: 2/1-juni. Götheborg, Eric Stakberg, 1768. Ant.

1 m., 32 s. 8:o (13,6 x 7,3); blott 6 h. (192 s.) utkommo; 12 dlr kpmt för år.

Utg. af lektorn, d:r Johan Rosén. Innehåller öfversättning af olika delar af bibeln, biografier öfver teologer samt nyheter angående presters befordringar och dödsfall.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_112.htm