[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 211


Allmänna Biblioteket. 1776 15/11-78 30/6. Stockholm, Kongl. Finska Boktryckeriet 1776-78. Ant. med samma devis som föregående tidskrift.

Vanligen 2 m. 1776. 1 m. 1777, 78; 32 s. 8:o (14,5 x 7,8). 12 dlr kpmt för 12 st. 1776; 15 dlr kpmt 1777 och 16 sk. sp. 1778.

Utgafs s af C. C. Gjörwell dels såsom ett slags bihang till Stockholms Lärda Tidningar 1:210 ], dels ock såsom själfständig tidskrift; innehåller recensioner och referat af nyutkomna böcker.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_211.htm