[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 1000
Ort: Stockholm.


Bredablick. 1893 15/9-10/11. Tr. hos J. W. Holm. Ant.

1 v., F., 4 s. Fol., 5-sp. (46 x 32,5); 50 öre till årets slut 1893.

Politisk tidning, utg. och redigerad af bokhållaren Kay Gustaf Ossian Englund, som erhöll utg.-bevis 1893 9/9

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_1000.htm