[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1298
Ort: UPSALA.


Upsala 1845 3/10-50 31/12 och 1864 23/8-26/8 samt med titeltilläggen: Tidning för politik och ekonomi 1851 3/1-64 19/8, Tidning för ekonomi och politik 1864 30/8-72 17/12, Tidning för Upsala stad och län 1872 20/12-73 29/8 och 1874 14/7-fortgår 1900. Nya Upsala. Tidning för Upsala stad och län 1873 2/9- 74 11/7. Tr. i P. Hansellis tr. 1845 3/10-51 28/11, J. Sundvallsons tr. 1851 2/12-72, Sundvallsonska boktr. 1873 3/1-30/12, Sundvallssonska boktr. (Hjalmar Svensson) 1874 3/1(?)-14/7, Karl Möllersvärds tr. 1874 16/7- 81 6/12, Tidn. Upsalas tr. 1881 8/12-99 30/12 och Aktiebolaget Tidn. Upsalas tr. fr. 1900 2/1. Ant. o. Fr. t. o. m. 1884, därefter Ant.

2 v., Ti. F., 1845-73, 3 v., Ti. T. L., 1874-98 o. 4 v., M. Ti. T. L., fr. 1899; 4 s. Fol. 3 sp. (30 x 20,5) 1845-51, 4 sp. (36,3 à 39,7 x 25) 1852-54 samt omväxlande 1855-60 med 5 sp.; 5 sp. (38,8 à 54,2 x 30,5) 1861-64 samt omväxlande 1865-80 med 6 sp.; 6 sp. (43,5 à 60 x 38 à 42) fr. 1881, omväxlande med 7 sp. (70 x 49,5) fr. 1899; 1 rdr 16 sk. bko 1845, 4 rdr 16 sk. bko 1846-51, 4 rdr 36 sk. bko 1852, 4 rdr 40 sk. bko 1853-57, 5 rdr bko (= 7 kr. 50 öre) 1858-81, 6 kr. 1882-94 och därefter 5 kr. (p. i.).

Utg.-bevis å Upsala utfärdades för bokhandlaren Per Hanselli 1845 25/9, å Upsala. Tidning för politik och ekonomi för konstförvandten J. E. Hammargren 1850 17/12, å Upsala. Tidning för ekonomi och politik för boktryckaren J. O. Sundvallson 1864 22/8, å Upsala. Tidning för Upsala stad och län för fil. kandidaten Johan Alfred Hallgren, å Nya Upsala för bokhandlaren Gustaf Emil Hjalmar Svensson 1873 25/8 samt å Upsala för redaktör Karl J. M. Möllersvärd 1874 7/7. Tidningen redigerades af Per Hanselli 1845- 51, hvilken blef för en däri 1849 22/6 o. 26/6 mot vice pastor, sedermera biskopen C. H. Rundgren införd skymflig beskyllning bötfälld och tidningen konfiskerad 1850 19/10. 1859 var P. G. Dahl redaktör. Hanselli sålde sitt tryckeri och tidningen 1851 till studenten af Vestm. och Dala nation Johan Olof Sundvallson, som förut varit medarbetare i tidningen och som själf redigerade den t. o. m. 1872 (död 1874 12/7), hvarefter fil. kandidat Johan Adolf Hallgren 1873 3/1-29/8, Robert Blumenberg 1873 2/3-74 11/7 och Karl Möllersvärd från 1874 14/7 varit dess redaktörer, biträdde af Henrik Germund Blumenberg 1870 febr.-sept., J. F. Pettersson 1870-85, fil. d:r Esaias Edquist 1875-90, Joh. Aug. Stenström 1878-83, P. J. Lindal (tillfälliga bidrag i början af 1880-talet), C. Palm 1889-90, Robert A. M:Son Brandel 1891-97. A. O. Kristian Billing var tillf, medarbetare i början af 1880-talet och Erik Pärsson Vrang 1892-95.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1298.htm