[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 96
Ort: ESKILSTUNA.


Eskilstuna-Posten. Tidning för Norra Södermanland 1883 27/10-93 28/9. Tr. i Ekilstuna-Postens tryckeri (Constantin Lindgren) 1883-85 24/3 och (Selma Lindgren) 1885 27/3-88 20/2 samt därefter å Aktiebolaget Eskilstuna- Postens tr. Ant. Med titelvignett.

2 v., Ti. F. (fr. 1889 M. T.) med undantag af 1885 30/11-88 31/5, då den utkom 3 v., M. O. F.; 4 s. Fol., 6 sp. (55,5 x 38,5) omväxlande med 7 sp. (55,7 à 52 x 46 à 45) och 8 sp. (62,5 à 61,5 x 51,5); 50 öre 1883 nov. o. dec., 5 kr. 1884-88 o. därefter 4 kr. (o. p.).

Utg.-bevis härå utfärdades för redaktören Lars August Ahlgren (sign. Scævola) 1883 28/9, kollegan Carl Gustaf Theodor Engström 1888 24/12, litteratören Per Efraim Rosenius 1889 29/6, provisorn Johan Fredrik Rossander 1892 30/9, som äfven varit tidningens redaktörer Adolf Stenström var medredaktör 1889 3/1-28/2; red.- sekreterare hafva varit Oskar Janzon 1883-85, Adolf Stenström 1885-88, J. G. Danielsson 1889 4/3-91 30/4, Martin Olaus Olsson 1891 19/5-93 febr. o Enar L. Ekman 1893 mars-okt. Knut Gustaf Hellberg var medarbetare 1887-90 nov. och J. Fr. Lindholm 1887. Tillfälliga bidrag hafva förekommit häri af bl. a. Gunnar Ekerot.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_96.htm