[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 201


Upsala Stads Weko-Tidning. 1774 8/1-29/11. Nr 1, Tryckt i Upsala hos J. Edman. Omtrycktes i Stockholm hos L. Kumblin, hos hvilken alla följande nummer trycktes. Fr.

1 v., L.; 4 s. 8:o (14,7 x 8,3); 6 dlr kpmt för årg. Sannolikt utkommo endast 38 nr häraf.

Utgifven af bokhandlaren Andreas J. Sylvenius, som redigerade tidningen i Upsala, ehuru den trycktes i Stockholm med bidrag af bl. a. Joh. Magnus Malmstedt och hans syster Anna Maria Malmstedt, gift Lenngren, Wilhelm von Rosenheim, mag. Mathias Kewenter, assessor J. P. Höppener samt aktören Adolf Friedrich Neuman (se vidare härom Schöldström, I tittskåpet s. 109 följ.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_201.htm