[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1676
Ort: STOCKHOLM


Ny Tidning för Idrott 1898 6/1-fortgår 1900. Tr. hos Svenska Tryckeri-Aktiebolaget Ekman & C:o. Ant. Med titelvignett och illustrationer samt devis:

Helsa. Kraft. Mod. Idrotten är vår tids ridderlighet (Nyblæus). Ju starkare kropp, desto lydigare, ju svagare, desto mer vill den befalla (Rousseau). Det ädlaste är farligast (Geijer).

1 v., T., 8 s. Fol., 3 sp. (36,8 x 22,5); 12 kr. (p. i.). Utgör fortsättning af Tidning för idrott (2: 660).

Utg.-bevis härå utfärdades för löjtnanten, grefve Carl Clarence von Rosen, 1898 7/1. Redaktörer häraf äro överstelöjtnant Viktor Balck och Alexander Lindman.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1676.htm