[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 794
Ort: Stockholm.


Stockholms Nyheter 1886 26/12 (ett litet profnr) 1887 3/1-95 31/22. Tr. hos P. A. Nyman 1886-87 15/8. Svanbäcks boktr.-aktiebolag 1887 16/8-23/8, Holmia 1887 24/8-10/9, Ulrik Fredriksson 1887 12/9-94 3/11, P. A. Nymans efterträdares tr. 1894 3/11-19/11 och därefter Hakon Renholms tryckeri. Ant.

Profnr 1886 26/12 var blott ett litet, å ena sidan tryckt blad (9,3 x 8,2), som utgafs blott för utg:srättens bevarande.

6 v., 4 s. Fol., 3-sp. (32 x 21) t. o. m. 1887 17/1, 4-sp. (40,5 à 37 x 24,5) 1887 18/1-88 26/7, därefter 5-sp. (43,5 à 43,8 x 30,5) omväxlande med 6-sp. (51 à 51,5 x 36,5 à 37). 3 kr. 60 öre (p. i.) i landsorten, men 5 kr. 50 öre i Stockholm. Postprenumeranterna erhöllo gratispremien Stockholms Nyheters Upplagsbok 1890 o. 92 (221 o. 224 s. 16:o).

Utg.-bevis härå utfärdades för litteratören Johan Ulrik Fredriksson 1886 27/11 och 1891 10/12, hvilken äfven var tidningens redaktör t. o. m. 1893 2/11, John Robert Emanuel Bergman 1887 3/1 och kongl. sekreteraren Johan Gottfrid Renholm 1893 3/11, som därefter var dess redaktör och 1894 31/12 erhöll utg.-bevis å Stockholms Nyheters Landsortsupplaga, under hvilken titel tidningen utgick till landsorten. Medarbetare hafva bl. a. varit John Bergman, Christian Brock, Andreas Hasselgren, John Johnson och C. J. Petersson fr. o. m. 1891. Vid sidan häraf utgafs:

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_794.htm