[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 387


Elegant-Tidning. 1810 7/7-29/12. Upsala, Stenhammar och Palmblad, 1810. Ant, men Fr. i bihanget.

2 v., O. L.; 4 s. 4:o (15,5 x 11); 50 nr med 2 s. bihang till hvart nummer, 1 rdr 16 sk. bko för 50 nr.

Utgifven af J. A. Stenhammar och V. F. Palmblad. Enligt en af dem 1810 26/3 utsänd »Prospekt», tryckt i Marquardska tryckeriet i Stockholm, skulle Elegant-Tidningen såsom veckoskrift utkomma vid sidan af månadsskriften Phosphoros samt innehålla utdrag af de nyaste utländska journaler, recensioner, biografier, poemer, uppgifter angående de nyaste, moder m. m. d. Bihangen skulle innehålla annonser och kungörelser för Upsala stad. Vid slutet af år 1810 såldes Elegant-Tidningen för 500 rdr bko till bokhandlaren Emanuel Bruzelius, hvilken förändrade titeln till Tidning i blandade ämnen (se nr 399), på samma gång det i en prospekt tillkännagafs, att den icke vore att anse såsom fortsättning af Elegant-Tidningen. (Se härom vidare Ljunggren, Sv. Vitterh. Häfder 4: 168 följ. o. 230.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_387.htm