[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 344
Ort: Stockholm.


Läsning vid husliga härden, årsbok med upplysande teckningar, för bildning och nöje utgifven af Joh. Gabr. Carlén, 1860 maj-61 dec. Tr. hos Joh. Beckman. Ant. Med litografier och träsnitt.

6 h. årl. à 64 s. St. 8:o (20,8 x 13); 6 rdr för årg.

Utg. å bokhandl. J. L. Brudins förlag. J. G. Carlén erhöll utg.-bevis härå 1860 30/4. Innehåller originalbidrag af, förutom utgifvaren, Emilie Flygare-Carlén, Olof Eneroth, A. E. Holmberg död 1861 6/6, Herman Martinsson, lagman C. A. Palme (sign. Æ), död 1889 31/3, J. M. Rosén (J. M. R.), E. Sehlstedt, L. J. Siktberg (L. J. S..tb..g), C. W. A. Strandberg (Talis Qvalis), O. P. Sturzen-Becker m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_344.htm