[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 239


Samling af Bön och Uptäckter, Gjorde i senare Tider uti Physik, Medecin, Chirurgie, Natural-Historia, Chemie, Hushållning, Åkerbruk, Handel, Sjöfart, Slögder etc. Jämte Biographier öfver de mäst betydande Lärde Män. Bd 1, 2. Götheborg, Lars Wahlström 1781. Ant.

1 m., 64 s. 8:o (15 x 8,2); 2 rdr sp. för helt år (o. p.) enl. annons i Dagl. Allehanda 1781 20/1. 2 bd à 384 s. och 8 opag. s.: Förteckning på auctorerne och Innehållsregister.

Enligt Apelblad är denna samling gjord af [Claës?] Alströmer; öfversatt och utgifven af Per Dubb och Joh. Theod. Fagræus.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_239.htm