[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1104
Ort: SALA.


Avesta Tidning. Nyhets- och Annonsblad för Syd-Dalaorten [och Norra Vestmanland. (Fotnot: Detta tillägg tillkom fr. 1885 13/3.)] 1882 25/11 (profnr) o. 1/12-fortgår 1900. Tr. i Const. Lundgrens tr. 1882-85 27/11 samt därefter Ågren & Holmbergs tr. Ant.

2 v., Ti. F., Fol., 6 sp. (52,5 à 54,5 x 40), omväxlande med 5 sp. (48,8 à 52,5 x 33,5) och 7 sp. (58,5 x 47); 36 öre 1882 dec. o. därefter 3 kr. 50 öre (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för boktryckaren Carl Gustaf Constantin Lindgrén 1882 11/11 (död 1885 4/3), boktryckerifaktorn Otto Elias Vilhelm Ferdinand Segersven 1885 6/3 och redaktören Julius Fredrik Ågren 1889 9/2, som varit tidningens redaktör.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1104.htm