[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 468
Ort: HEDEMORA.


Avesta-Posten. Tidning för Södra Dalarne och Norra Vestmanland utgifven i [Vesterås 1897 10/12-98 22/6 och] Hedemora 1898 28/6- fortgår 1900. Tr. i [Vesterås hos Vestmanlands Allehandas Aktiebolag 1897-98 22/6 och] Hedemora hos A. Lidman fr. 1898 28/6. Ant. Med illustrationer.

2 v., Ti. F., 4 s. Fol., 6 sp. (56,5 x 40) 1897, omväxlande fr. 1898 med 7 sp. (58 à 64,5 x 44) och fr. 1889 med 8 sp. (64,5 x 51); 2 kr. 50 öre (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för litteratören Adolf Erland Stenström 1897 22/11 i Vesterås och redaktören Axel Fredrik Lidman 1898 8/6 i Hedemora. Medarbetare är Viktor Thorborg.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_468.htm