[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 100
Ort: ESKILSTUNA.


Katrineholms Tidning 1887 6/8- fortgår 1900. Eskilstuna Postens tryckeri. Ant. Med titelvignett.

2 v., Ti. F., 4 s. Fol., 6 sp. (56 x 38,8) omväxlande med 7 sp. (56 x 45); 1 kr. 1887 aug.-dec, därefter 3 kr. 50 öre (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för redaktören Lars August Ahlgren 1887 7/7, läroverkskollegan Karl Gustaf Theodor Engström 1888 24/12, litteratören Per Efraim Rosenius 1889 29/6, provisorn Johan Fredrik Rossander 1892 30/9 samt Anders Emil Andersson 1892 22/12, hvilka tillika varit tidningens redaktörer. Den sistnämnde har alltifrån tidningens början varit dess platsredaktör i Katrineholm. Medarbetare däri hafva varit Adolf Stenström, medredaktör, 1889 2/1-1/3, J. G. Danielsson 1889 5/3-91 12/5, A. E. Andersson 1889 2/1-92 dec., Martin Olaus Olsson 1891 19/5-93 10/3.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_100.htm