[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 660
Ort: Stockholm.


Tidning för idrott (Fotnot: Titeln har följande tillägg: Officielt organ för kongl. svenska segelsällskapet, Göteborgs segelsällskap, segelsällskapet Svearne (fr. 1886 1/7), Waxholms, Lidingö segelsällskap(fr. 1887 1/8), Stockholms gymnastikförening, Stockholms roddförening (död fr. 1886 1/7, Göteborgs gymnastikförening och Göteborgs gymnastikförening roddklubb (fr. 1892 9/6), Allm. svenska trafiklubben (1886 1/7-89 15/8, Fältridklubben (fr. 1889 1/4), Svenska kennelklubben (fr. 1891 15/1, Stockholms Velocipedförening (fr. 1888 1/6), m. fl. svenska idrottsföreningar.) 1881 5/10- fortgår 1895 -97 dec. Tr. hos I. Hæggström. Ant. Med titelvignett och illustrationer i träsnitt och autotypi.

Hvarannan O. 1881-85, 2 m. 1886-91 samt därefter 1 v., T., 8 à 12 s. Fol., 3-sp. (29,2 à 30 x 20,9 à 20,7). 2 kr. för 1881 okt.-dec., 8 kr. 1882-91, därefter 12 kr. (p. i.). Särskildt julnummer har häråt utgifvits 1894 (47 o. 9 s., 1 kr. 50 öre) och 1895-97 (54 s., 1 kr. 50 öre).

Utg.-bevis härå utfärdades 1881 20/9 för boktryckaren Ivar Hæggström. Tidningen har redigerats af kapten Viktor Balck och fil. d:r Gustaf Meyer 1881-84 15/10, kapten Carl Smith 1884 29/10-85 18/3, V. Balck 1885 1/4-86 15/12 samt därefter V. Balck och Alexander Lindman. Faste medarbetare hafva bl. a. varit C. G. Wrangel, G. A. Nyblæus, S. Hermelin för hästkultur och ridning, C. Smith och E. A. Smith för segling och rodd, N. S. Lundberg för fiske, F. Lovén, H. Samzelius och O. B. Rydholm för jagt och skytte, P. H. Söderbaum för vinteridrott. I sammanhang med att tidningen Hunden [ 3:347 ] inkorporerades i denna tidning 1890 1/10, ingick grefve A. P. Hamilton såsom medarbetare för den kynologiska afdelningen 1890-92.

[Fortsattes av Ny Tidning för Idrott (3:1676).]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_660.htm