[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1538
Ort: ÖSTERSUND.


Jemtlands Tidning 1845 26/6-49 13/1, 1872 20/1-81 6/8, 3/9-87 12/7 o. 16/8-89 10/4; Jemtlands nya Tidning 1849 20/1-71 23/12 [Tidning för Jemtlands Jordbrukare utgifves tillsvidare i stället för Jemtlands Tidning 1871 10/12 -72 13/1, Norrlands Tidning 1881 9/8-30/8, Jemten utgifven tillsvidare i stället för Jemtlands Tidning 1887 16/7-13/8] med titeltillägget: Tidning för Jemtlands län 1887 2/1-89 10/4. Tr. i A. P. Landins officin 1845-48. C. M. Berg 1849-81 6/8, C. M. Bergs officin 1881 9/8-83 7/8 och Jemtlands Tidnings tryckeri 1883 11/8-89 10/4. Fr. 1845-84, Fr. o. Ant. 1885-87 o. därefter Ant.

1 v., M., 1845-48 o. 1857-59, L., 1849-50, 1852-55 15/9 o. 1868-78, O., 1855 19/9-56, 1860-67; 2 v., O. L., 1851 o. Ti. F., 1879-87 samt 3 v., M. O. F., 1888 o. 89; 4 s. 4:o, 2 sp. (21,6 à 30 x 16,6 à 19,3) 1845-56, Fol., 3 sp. (35,5 à 38,3 x 22,5) 1857- 65, 4 sp. (39,4 x 25,7) 1866-74 omväxlande 1875 med 6 sp., 5 sp. (41,3 à 48 x 32) omväxlande 1876-82 med 6 sp. (48,2 à 51,7 x 39) samt 6 sp. fr. 1883; 1 rdr 8 sk. bko 1845 1/7-29/12, 2 rdr bko 1846 -48, 2 rdr 32 sk. bko 1849-56, 3 rdr bko 1857-76, 3 kr. 50 öre 1877, 78, 5 kr. (o. p.) 1879, 80, samt 5 kr. (p. i.) fr. 1881.

Utg.-bevis å Jemtlands Tidning utfärdades för bokbindaren C. G. Högström 1845 17/6, å Jemtlands Nya Tidning för kopparslagaremästaren Johan Alexander Holmberg 1849 11/1, å Jemtlands Tidning för boktryckaren C. M. Berg 1872 12/1, redaktörerna Johan Walfrid Blomqvist 1881 31/8, Herman Andreas Sällvin 1887 11/8 och Per Gottfrid Peterson 1888 26/9.

Tidningen redigerades af med. d:r C. A. Wetterbergh (Onkel Adam) 1845-46, och C. M. Berg 1847-död 81, 9/8. I följd af ansv. utgifvarens J. A. Holmbergs död, 1871 26/12, måste 3 nummer utgifvas med öfvertiteln Tidning för Jemtlands Jordbrukare (se nr 1539) 1871 30/12-13/1 till dess C. M. Berg hann få utg.-bevis. Efter Bergs död 1881 9/8 utgåfvos 7 nr af tidningen under titeln Norrlands Tidning 1881 9/8 -30/8, hvarå J. W. Blomqvist (som sedan 1878 varit medarbetare häri), förut erhållit utg.-bevis (se nr 1540). Blomqvist redigerade Jemtlands Tidning till sin död 1887 15/7, hvarefter den utgafs under titeln Jemten 1887 16/7-13/8, då Herman Sällvin (som 1884 1/1-30/9 o. 1885 21/6-87 15/7 varit medarbetare häri) blef redaktör, hvarmed han fortfor t. o. m. 1888 28/9, då Gottfrid Peterson efterträdde honom i denna befattning, som han behöll till dess, i följd af tidningsbolagets konkurs, densamma måste upphöra 1889 11/4. Aktiebolaget Jemtlands Tidning konstituerades 1887 6/12.

Bland medarbetare häri må nämnas: J. Burholm 1885 1/10-86 30/3, Pär Sundgren volontär under sommarmånaderna 1887, 88 samt And. Brander 1888 okt.-89 mars.

[Jfr Jämtlands Allehanda (3:1549).]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1538.htm