[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1100
Ort: RONNEBY.


Ronnebybladet. Nyhets- och Annonsblad för Ronneby köping och omnejd [1881 25/5-16/7 utg. i Karlskrona. Tr. i Länsboktryckeriet]. Ant.

2 v., O. L., 4 s. Fol., 3 sp. (37,5 x 21); t. o. m. 11/6, därefter 4 sp. (44,5 x 28,3). Utdelades gratis.

Utg.-bevis härå utfärdades för boktryckerifaktorn Clas Emil Rundström 1881 11/5. Tidningen redigerades af O. Bruun.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1100.htm