[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1398
Ort: WESTERVIK.


Norra Calmar Läns Tidning 1855 19/12-60 29/12. Tr. hos G. Lybeck (Norra Calmar läns tidnings tr.). Fr.

1 v., O., t. o. m. 1856 29/10 o. därefter 2 v., O. L., 4 s. Fol., 4 sp. (38,5 à 39,4 x 27,4 à 28,5); 2 rdr 16 sk. bko 1856 o. därefter 6 rdr rmt.

Utg.-bevis härå utfärdades för boktryckaren Gustaf Lybeck 1855 4/11.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1398.htm