[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 50


Götheborgs Weko-Lista. 1749 16/12-57(?). [Skall vara 1758. Se nedan.] U. o. Göteborg, tryckt hos Johan Georg Lange, junior. Fr.

1 v., M.; 4 s. 4:o (15,7 à 16 x 12,4 à 11,5); 2 dlr smt; på skrifpapper 16 öre mera.

3 onumrerade profblad utkommo 1749: 16, 23 o. 30 dec. (10 s.). Årg. 1750-57 hafva 52 nr hvardera, innehållande dels annonser, dels moraliska betraktelser, som ofta fortsättas genom flere nummer. När tidningen upphört är obekant. Fortsättning 1758 annonserades, men synes ej hafva blifvit utgifven. [Tidningen utkom även 1758 (i 53 nr) och ett exemplar av denna årgång (utom nr 7 och 24) finns på Uppsala universitetsbibliotek, men saknas på Kungl. biblioteket. I tidningen sägs 23/12 1758 att sista numret skulle utkomma 30/12.] Boktryckaren J. G. Langes litteräre medhjälpare vid Götheborgs Weko-Listas redigering var kyrkoherden i Ljungby Olof Ekebom (se Göteborgs H. o. S. Tidn. 1895 2/11, s. 2: sp. 5).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_50.htm