[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 665
Ort: Stockholm.


Ymer. Tidskrift utgifven af svenska sällskapet för antropologi och geografi 1881-fortgår 1895 1900. Tr. i Centraltryckeriet 1881, 82 och från 1896-fortfarande 1900, därefter A. L. Normans boktr.-aktiebolag 1883-95 med undantag af 1886: h. 5-7, som trycktes hos P. A. Norstedt & Söner 1887. Ant. Med träsnitt samt kartbilagor i litografi.

4 h. årligen 1881 samt fr. o. m. 1890, 8 h. 1882-87 och 6 h. 1888, 89, 32 à 96 s. 8:o (18,2 x 11). 5 kr. 1881, därefter 10 kr. i prenumeration; äldre årg. 8 kr. i bokhandeln och 4 kr. för sällskapets ledamöter.

Utgjorde fortsättning af Tidskrift för antropologi och kulturhistoria (2: 518) samt utgafs och redigerades af sällskapets sekreterare fil. d:r Simon Nordström 1881, fil. d:r Anton Stuxberg 1882, hvilken 1882 12/1 erhöll utg.-bevis därå, amanuensen i kongl. biblioteket Erik Wilhelm Dahlgren 1883-95: 2 och därefter af professor A. G. Nathorst 1895: 3 -98 och docenten fil. d:r Gunnar Andersson 1899-fortfarande 1900.

Årgången 1898, som i enlighet med beslut af sällskapets styrelse kommer att innehålla en utförligare afhandling, är ännu (1895) ej tryckt, men skall framdeles utdelas.

Årg. 1893 utkom 1900 innehållande: De franska sjöfärderna till Söderhafvet i början af adertonde seklet. En studie i historisk geografi af E. W. Dahlgren. Stockholm, tr. hos Norstedt & Söner (8:o, 12 o. 430 s. samt 2 kartor).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_665.htm