[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 276


Lärda Tidningar ifrån Upsala utgifne åren 1785 och 1786. Upsala, J. Edman. [1785, 86] Ant.

1 v., 8 s. 8:o (14,7 x 8); 50 nr 32 sk. specie (406 s. utom Registret) utkommo. Nr 1-23 utgåfvos 1785 8/1-11/6, hvarefter utgifningen af stannade i följd af k. kungörelsen 1785 3/5; nr 24 utkom 1786 17/6, sedan direktör J. Edman 1785 29/8 erhållit privilegium på »Upsala Lärda Tidningar, hvilka utgåfvos hvarje Lördag i Upsala af ett lärdt sällskap.» Apelblad uppgifver professorerna Jacob Fr. Neikter och D. Boethius såsom redaktörer af dessa tidningar.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_276.htm