[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 319
Ort: Stockholm.


Christelig månadsskrift för barn 1857 jan-60 dec. Tr. hos P. P. Elde & Comp. Fr.

1 m., 32 s.; 32:o (8,2 x 5,0). 24 sk. bko för år.

Utg. af kantorn P. Palmquist (död 1887 10/8), hvilken 1856 22/12 erhöll utg.-bevis å denna tidskrift, som 1857 redigerades af Betty Posse, f. Ehrenborg och 1858-60 af Mathilda Foy (död 1869 1/11). På Palmquists förlag hade förut fr. o. m. 1854 årligen utgifvits serier, omfattande hvardera 12 likartade barnskrifter. För att underlätta distributionen däråt, vidtogs förändringen att utgifva dessa serier såsom tidskrift. Efter dess upphörande fortsattes seriernas utg., ehuru 1861-64 omfattande blott 4 à 5 barnskrifter årligen. I Linnströms Sv. Boklexikon D. 2: s. 192-195 finnes meddelad en förteckning öfver de i såväl serierna som månadsskriften utgifna berättelserna.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_319.htm