[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 326


Litteratur-Tidning för år 1795 [31/3-97]. Utgifven i Stockholm och Upsala af G. A. Silverstolpe. Årg. 1795, 96 tryckta i Upsala, hos J. F. Edman, och 1797 i Stockholm hos And. Zetterberg 1797, 98. Ant.

4 h. årl. 128 s. 8:o (14,8 x 7,6); 1 rdr 32 sk. specie.

Prospectus till denna tidskrift är införd i Stockholms Posten 1795 20/1. Medarbetare voro: Benjamin Höijer, E. A. Almquist, Per Afzelius, Anders Gustaf Ekeberg och Fr. Wilh. Radloff. [Ang. denna tidskrift och den emot densamma af prof. Christiernin i Upsala Tidning förda polemik, se Ljunggren, Sv. Vitterh. Häfder 2: 569 o. följ.]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_326.htm