[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 81


Historiska Förrådet. 1762 sept.-? Stockholm, P. Hesselberg. Ant.

1 v., M.; 8 s. 4:o (14,8 x 11,4); 24 dlr kpmt. Blott 6 nr, 45 s., utkommo, innehållande biografier öfver H. Turenne och Johan Sobieski.

Utg. af C. C. Gjörwell, hvilkens företal är dat. Stockholm 1762 24/9.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_81.htm