[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 587
Ort: Stockholm.


Tidskrift i Fortifikation 1878 febr.-fortgår 1895 1900. Tr. hos Norstedt & Söner. Ant.

6 h. årl., 32 à 48 s. 8:o (17,9 x 9,9). 5 kr. för år.

Redigerad och utg. af öfverstelöjtnant A. Berglund, som 1878 1/2 erhöll utg.-bevis härå, och major O. A. Busch, jämte kaptenerna N. G. Stedt 1884-91 samt G. F. H. J. Juhlin-Dannfelt fr. o. m. 1893 som erhöll utg.-bevis härå 1896 7/4. Tidskriften tryckes såsom manuskript enligt uppgift å dess titel.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_587.htm