Kungl. biblioteket National Library of Sweden Bernhard Lundstedt
Sveriges periodiska litteratur


[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Sid: 514-540


Alfabetiskt register
öfver
Tidningar och Tidskrifter, beskrifna eller omnämnda i tredje delen.

F framför en siffra i detta register hänvisar till den å s. 509-13 upptagna Förteckningen på de tidningar och tidskrifter, hvaraf exemplar saknas i Kongl. Biblioteket. 1900.
* betecknar, att tidskriften fortgick 1900.

  N:r
Abed-Nego 1879, 80 [1431]
Absolutisten 1889 [1193]
Adressbok för Malmöhus län, Illustrerad Svensk 1882 [921]
Adress-, Hyres- och Annonsbladet 1888 [933]
Adresskalender för Visby stad och län 1865 [1417]
Adresskontor för Östergötland med Vadstena län 1891 [791]
Adress-Tidning, Göteborgs 1895, 96 [405]
Ad utrumque 1849, 64, 65, 69 [531]
Affärsblad, Alb. Anderssons 1899, 1900* [1264]
Affärslistan 1896-1900* [1624]
Affärstidning, Nyheternas, Göteborgs Affärsmäns Noteringar [349a]
Aftonblad, Göteborgs 1888-1900 [353]
-»-, nya [353 ] [359]
-, Örebro 1843, 44 [1503]
Aftonbladet (Stockholm) 1830-1900* 2: [117]; 3: [1770]
-, (Kalmar) 1831 F 45
- i Norrköping 1833-36 [1016]
-, Skånska 1880-1900 [919]
Aftonläsning, Illustrerad 1880 [917]
Aftonposten 1897 [1637]
Aktiv 1888-91 [198]
Alfvar och Skämt 1841-43 [1179]
-»- Nytt 1843-51 [1180]
Allahanda, Nerikes 1843-53, o. 65-68 [1502]
-»- nya 1854-65 [1502]
Allehanda 1827, 28 [887]
- 1878-81 [1516]
- 1881-85 [754]
- 1899, 1900* [1735]
- för folket 1872-89 [1514]
-, Arvika 1890-94 [20]
-, Avesta 1877-81 [78]
-, Bohusläns 1887-91 [881], [1259]
-, Carlshamns 1848-54 (-1900*) [607], [1867]
-, Carlstads 1854, 55 [642]
-, Christinehamns 1854-77 (80) [697]
-, Dalarnes 1887-94 [145]
-, Eskilstuna 1841-61 o. 1863-69 [9], [89]
-»- 1870 F 7
-»- 1873-80 o. 1883, 84 [94]
-»- nya 1861, 62 [89]
-, Nya 1870-73 o. 1874 [92]
-»- 1880-83 [95]
-, Gotlands 1873-1900* [1465], [1469]
-, Götheborgs 1880 [316]
-»- 1886 [346]
Allehanda, Hallands 1885-88 [119]
-, Helsingborgstidningen Skåne 1881-93 [486]
-, Hemmets 1886-90 [927]
-, Hudiksvalls 1883-1900 [523]
-, Illustreradt 1886, 87 [1502], [1514]
-. Jämtlands 1889-95 [1549]
-, Jönköpings 1778 1: [220]; 3: [1754]
-, Karlshamns (1848) 54-1900* [607]
-, Karlskoga 1899-1900* [660]
-, Kongsbacka 1879, 80 [662]
-»- nya 1880 F 27
-, Kristianstads 1872-76 [681]
-, Kristinehamns (1854) 77-79 [697]
-»-, Nya 1879, 80 [697]
-, Landskrona 1845 [729]
-, Lidköpings 1876-81 [744]
-, Lindesbergs 1875-80 [750]
-, Lunds 1813, 14 [824]
-, Malmö 1828-39 [887]
-»- nya 1840-93 [887]
-, Medelpads 1874-81 [1185]
-, Nerikes 1868-1900* [1249], [1502], [1504], [1516]
-, Norra Värmlands 1899-1900 [659]
-, Norrbottens 1891-1900* [1097]
-, Nya 1879, 80 [307]
-, Nya Dagligt 1859-1900* 2: [340]; 3: [1788]
-, Nässjö 1876, 77 [543]
-, Sala 1879-1900* [1103]
-»- Gratisbilaga för nytta och nöje 1887-1900* [1103]
-, Skeninge 1883, 84 [1143], [1144]
- , Smålands 1879-1900* [551], [1866]
-, Strengnäs 1857-60 [1170]
-, Svenska 1888 [705]
-, Söderköpings 1860, 61 [1218]
-, Södermanlands 1872-76 [1249]
- »- 1885-1900 [1253]
-»-, Nya 1884 [1252]
-, Sölvesborgs 1885-89 [1232]
-, Trelleborgs 1876-1900* [1237], [1238], [1242], [1243]
-, Wenersborgs 1872-85 [1393]
-, Wermlands 1872-1900* [698]
-, Vernamo 1899-1900* [572]
-, Westergötlands 1877 [36], [544]
-, Westernorrlands 1874-1900* [508]
-, Westmanlands 1887-1900* [1413]
-, Ystads 1873-1900* [1482]
-, Östergötlands 1879-82 [1038]
-»- 1891-94 [1147]
Allmänningen 1855 [676]
Amatöralbum 1896 F 91
Amerika 1869 [276]
- 1896 [1602]
Amerika-Bladet 1869-70 [1513]
Amerikanaren 1889 [444]
Andaktsvännen, Den christlige 1848-50 [1302]
Anderslöfs-Posten 1882-85 [1242]
Anekdot-Almanack 1820 [213]
Annaler för Stora Kopparbergs län 1816 F 10
-, Historiska 1800-2 [1760]
-, Jernkontorets 1817-1900* 2: [23]; 3: [1768]
Annons-Bilaga, Landtmannens 1891-1900* [798]
Annonce-Blad, Commissions-Contorets i Jönköping 1836 F 41
-, Göteborgs Dagliga 1823, 24 [215]
-, Götheborgs Stads Tidning och Daglige 1883 [224]
-, Warbergs 1842 [1380], F 76
-, Westerås 1829-49 [1403]
Annonsblad 1898-1900* [1062]
- för Dalarne 1881-83 [141]
- för Elfsborgs län 1882 [1384]
- för Gotland 1879-83 [1466]
- för industri, handtverk och handel 1896, 97 [408]
- för Norrköping och Söderköping 1845 [1021]
- för principaler och platssökande 1895 [1056]
- och Veckorapport, Landtmannaföreningens 1896 [1625]
- till Skånska Posten 1898-1900* [69]
- till Tidskrift för landtmän 1884-1900* [859]
-, Bohusläns 1891-95 [1261]
-, Calmar läns och Ölands 1834 [578]
-, Christianstads 1888, 89 [690]
-, Elfsborgs län 1886-1900* [1125]
-»- Bilaga till 1888, 90, 91 [1125], [1395]
-, Eskilstuna Köpmansbyrås 1893 [107]
-, Göteborgs 1870, 71 [277]
-, Jämtlandsläns 1894-1900* [1555]
-, Kongsbacka 1871 [661]
-, Marstrands 1879-84 [997]
-»- Nya 1880 F 28
-, Nordens 1880, 81 [1330]
-, Nordhallands 1874, 75 [291]
-, Norrköpings 1870 [1030]
-, Norrlands 1883-85 [191]
Annonsblad, Skara 1835, 36 [1117]
-»- 1890-98 [1126]
-, Skaraborgs läns 1884-1900* [1155]
-, Skånes 1893-1900* [493]
-, Smålands 1892-94 [1127]
- 1899 [59]
-, Stockholms Läns 1895-96 [1595]
-, Södermanlands läns 1894. 95 [109]
-, Södermanlands och Nerikes 1829-32 [1165]
-, Trelleborgs 1895, 96 [1246]
-, Upsala Läns 1897-1900* [1657]
-, Vestergötlands 1890-93. [989], [991]
-»- 1899-1900* [1131]
-, Westmanlands 1892, 93 [1416]
-. Värmlands läns 1895-1900* [159]
-, Östergötlands, Östgöta-Posten 1889-91 [1146]
-, Östergötlands-Södermanlands 1894-97 [1053]
Annonsbladet för Vestergötland 1893-1900 [1161]
-, Allmänna 1886, 87 [1233]
-, Nya 1892-94 [990]
-, Svenska 1899 [1711]
Annonser, Göteborgs 1891 [372]
-, Sveriges, för landtbruk, bergsbruk och industri 1888 [1044]
Annons- och Nyhetsblad för staden Lund 1865 [850]
Annonstaxa, Skandinavisk 1891 [950]
Annons-Tidning 1881, 82 [324]
- för den lägre Ecklesiastikstaten 1859 F 36
- för handel, industri och landtbruk, Malmö. 1888-90 [935]
- för Upland och Westmanland 1885 [83]
-, Stockholms 1899 [1736]
-»- nya 1897 F 97
Annons-Tidningen 1899-1900* [1248]
Annonsören, Svenska 1895 [1583]
Ansgariiposten 1886-1900* [706], [708]
Anteckningar, Strödda, i landtmanna- och kommunalekonomien 1840, 41 [1294]
Antiqvartalskrift 1831 [825]
Antivandalskrift 1831 [825]
Apollos 1891, 92 [463]
Arbetare i ordet och lärdomen 1860-63 [34]
Arbetare-Bladet 1869-88 [175]
Arbetaren 1868-70 [275]
-, Mekaniske 1876-79 o. 1883-88 [178]
-, Svenska 1861-65 [1028]
Arbetare-Vännen 1863-66 [810]
Arbetet 1887-1900* [929], [1870]
Arbetschema. K. F. U M. i Norrköping 1893-1900* [1050]
Arboga 1888, 89 [18]
Arboga-Bladet 1848, 49 [8]
-»-, Nya 1850 [9]
Arboga-Posten 1880. 81 [16]
Archiv för hästvänner och landthushållare 1836, 37 [1118]
-, Skandinavisches 1891-93 [868]
Arendsbladet 1888-97 [793]
Argus, Wisby 1825-.30 [1452]
Arkif, Juridiskt 1830-62 [666]
Arkiv för merkantila och exekutiva notiser 1897 F 101
- för Nordisk Filologi 1888-1900* [863]
Aros 1840, 41 [1406]
- 1865-69 [1411]
Artilleri-Tidskrift 1872-1900* 2: [482] 3: [1796]
Assurans 1899. 1900* [1730]
Ateneum 1897 [1669]
Athenæum 1871, 72 [854]
Auctores Græcorum Classici 1819 [1282]
Aurora, Ny illustrerad Tidskrift 1895 [1590]
-, Ystads-Bladet 1899-1900* [1489 ]
Avesta-Posten 1897-1900* [468]
Badtidning, Lysekils 1882, 83 [879], [1258]
Bageri-Arbetaren 1897, 98 [412]
Balder 1881 [321]
Barberare-, Frisör- & Peruk makeri-Journal 1897 [958]
Barnaglädje 1895 [1568]
Barnavännen 1841-43 [674]
- 1849, 50 [245]
- 1854, 55 [589]
- 1888-1900* [1341]
-, Illustrerade 1884 [555]
-, Nya 1819 [1283]
Barntidning Folkdans 1892-1900* [1082]
-, Göteborgs 1873 [284]
Barntidningen, Lilla Svenska 1880-1900* [552]
Barnwännen 1854, 55 [1375]
-, Lilla 1877-82 [545 ]
Barometern 1841-47 [582]
Barometern i Kalmar 1847-65 [582]
-»-, Nya 1865-75 [582]
-, Kalmartidningen 1875-1900* [582]
Bazaren, Nya 1861, 62 [479]
Behandling, Homiletisk, af böndagstexterna 1898-1900* [1681]
Bereabladet 1877 [295]
Bergslags-Bladet 1884 [1518], [1521]
Bergslags-Nisse 1896-1900* [757a]
Bergslags-Posten 1881-85 [755]
Berättelse-Bladet 1879 [186]
Berättelser upplästa vid Gotlands läns Hushållnings Sällskaps sammankomster 1826 -32, 34-46, 49-52, 60, 61, 62 o. följande [1449]
- utur Svenska Missions-Sällskapets arkiv 1830 [220]
-, Romantiska 1820 F 73
Beskrifning, Ny Smålands 1897-1900* [1424]
Bibelbasunen 1887, 88 [1524]
Bibelbudet 1877-79 [782]
Bibel- och Missionsvännen 1896-1900* [1477]
Bibeln med förklaringar af P. Fjellstedt 1849-53 [166]
Bibeltexter för Söndagsskolan 1886-1900* [1341]
Bibeltolken 1881, 82 [1517]
Bibelverket, Det färgtryckta 1892 [375]
Bibel-Wännen 1848-67 [841]
- 1880-81 [48]
-, Nya 1886, 87 [706]
Bibliotek, Allers Familj-Journals 1894-1900* [494]
-, Arbetarepartiets 1896, 97 [1619]
-, Pedagogiskt 1895-1900* [875]
-, Populärt historiskt 1877-80 [1321]
Biblioteket, Nya 1892 [1852]; [ 2:954b ]
-, Svenska 1883 [81]
Biet 1877 [911]
-, Svenska 1839-44 2: [181] 3: [229]
Bigården 1889-1900* [795]
Bikupan 1862 [1314]
- 1868, 69 [901]
- 1871-1900* 2: [471]; 3: [1795]
Bilaga (till Tidn. för Falu län och stad) för Hedemora, Säter och Södra Dalarne 1898-1900* [132]
-»- för Stora Tuna och Vesterbergslagen 1898 [132]
- till Elfsborgs läns Annonsblad 1888-91 [1395]
Bilagsbibliotek, Bärgslagspostens 1898-1900* [759]
Bilder ur djurens lif 1884 [132]
Bildningsvännen 1849 [244]
Bi Tidning, Svensk 1880-1900* [317]
-, Östergötlands 1881-84 [788]
Blad för Bergshandteringens vänner i Örebro län 1866-92 [1511]
- för Örebro läns Landtbruksklubb 1866 [1510]
-, Nautiska 1885 [338]
Bleck- och Plåtslagaren 1898-1900* [960]
Blekinge 1861 [608]
Blekinge-Kuriren 1892-1900* [625]
Blekingen 1885-92 [624]
Blekings-Posten [I original felaktigt Blekinge-Posten] 1852-57 o. 64 [621]
-, Nya 1858-64 [621]
-, Nyare 1864, 73-84 [621]
-, Nyaste 1865-73 [621]
Blåklockan 1884-90 [352]
Blätter, Fliegende, (Urval ur) 1850-52 [250]
Boden 1899-1900* [823]
Bohus-Korrespondenten 1873-76 [994], [995]
Bohuslän, Tidningen Norra 1894-1900* [1178]
Bohusläningen 1879-1900* [879], [880], [1258]
Bok, Barnens 1884-1900* [494]: 3
-, Landtbrukets 1899, 1900* [1728]
-, Landtmannens 1896-1900* [1601]
Bokauktionerna i Upsala 1879-98 [-1900*] [1326]
Bokbinderi-Arbetaren 1898-1900* [1687]
Bokhandels-Anmälan från Östlund & Berlings tryckeri 1849 [1023]
Bokhandelsverlden 1876 [1320]
- 1883, 84 [1338]
Boksamling, En kristens 1893 [1349]
Boktidning, N. J. Gumperts 1874-76 [287]
Boktryckarekonst, Nordisk 1899, 1900* [1732]
Bondebladet 1856 [732]
Bonden, Svenska 1865, 66 [458]
Borlänge-Posten 1897-1900* [151]
Boråsposten 1893-1900* [37]
- Veckoupplagan Vestergötland 1894-1900* [38]
Brand 1898-1900* [1690]
Bredablick 1899, 1900* [1727]
Bref, Parament- Verkstadens 1883, 84 [330]
Brefdufvan 1882, 83 [326]
- 1898, 99 [1673]
Brunns- och Badtidning, Nordens 1880 [1329]
Budbäraren, Den Nye 1859, 60 [1426]
-, Skånska 1864, 65 [849]
-, Svenske 1890-98 [367]
Budskap, Nådens 1897, 98 [56]
Budskapet 1877 F 42
Bygden, Skånska, 1887 [930]
Bygder, Våra, i ord och bild 1897-1900* [759]
By-Tidning, Svensk 1834 [1405]
Bytingen 1842-44 [765]
Båstads-Posten 1897-1900* [71]
Bärgslagsbladet 1890-1900* [720]
-, (Kopparbärgs uppl.) 1891, 92 [721]
Bärgslags-Kuriren 1895, 96 [1014]
Bärgslagsposten 1892-1900* [721], [759]
Böcker, Goda 1897 F 35
Bökebergs-Nisse 1882 [1241]
Bönedags-Predikningar 1841 [675]
Börs, Gefle 1889-93 [199]
Börstidningen 1888-1900 2: [843]; 3: [1838]
Börsunderrättelser, Götheborgs 1848-50 [223a]
Calender, Sjömanna Sällskapernas 1837-40 [230]
-, Sjömanna-Sällskapets 1844 [230], [233]
Calmar-Bladet 1827-40 [576]
Calmar-Posten 1841-64 [583]
Carlshamn 1864-67 (-1900*) [609]
Carlshamns-Posten 1838-40 [605]
-»-, Nya 1867-71 [609], [611]
Cecilia 1868, 69 [733]
Central-Skåne 1898 [865]
-»-, Hörby-Posten 1899-1900* [865]
Christianstads-Bladet 1856-59 [677]
-, Nya 1859-66 [677], [668]
-, Nyare 1866-71 [677], [678]
-, Nyaste 1871-1900* [677], [678]
Christinehamns-Bladet 1850-54 [696]
Cimbrishamnsbladet 1857-60 o. 1881-1900*
-, Nya 1861-81 [41]
-»-1882-83 [42]
Conservative, Den 1849 [1024]
Correspondenten 1830-54 [1286]
Correspondenten 1845, 46 [739]
-, Nya 1846-48 [739]
-, Skånska 1832-39 [231], [828]
-»-, Den nya 1840-55 [231], [828]
-»-, Den nyare 1843 [231], [828]
-»-, Nya 1839, 40 [231], [828]
-, Supplementblad till 1835 [231], [828], [829]
-, Småländska 1836, 37 [528]
-,Westgötha 1849 F 3
-, Östgötha 1838-1900* [763]
Dagblad, Gefle 1995-1900* [206]
-, Göteborgs 1828-38 [219]
-»- 1848, 49 [240]
-»- 1882 F 30
-»-, 1894, 95 [397]
-, Helsingborgs 1884-1900* [488]
-, Jönköpings 1872-75 529, [539]
-, Lunds 1897-1900* [876]
-, Norrköpings 1870 [1031]
- 1890 [1046]
-»- nya 1870 [1031]
-, Stockholms 1824-1900* 2: [71]; 3: [1772]
-, Sundsvalls 1898-1900* [1198], [1199], [1872]
-, Södermanlands 1898-1900* [116]
-, Vestergötlands 1900* [1130]
-, Östergötlands 1890-1900* [800]
Dagbladet Södra Sverige [932]
-, Göteborgstidningen 1884, 85 [333]
-, Nordiska 1870, 71 [277]
-»- (Göteborgs Annonsblad) 1871 [277]
-, Nordsvenska 1892-94 [1194], [1195]
-, Skånska 1888-1900* [936]
-, Svenska 1884-1900* 2: [735]; 3: [1823]
-, Sydsvenska 1870, 71 [902]
-»- Snällposten 1872-1900* [902]
Dagen 1896-1900* [1632]
Daggdroppar 1890, 91 [362]
Daggdroppen 1897-1900* [1661]
Dalaposten 1883-85 [143]
Dalarne 1875-77 [138]
- 1883-84 [144]
Dalkarlen [126]
Dalpilen 1854-1900* [134]
Dalsland 1872 [647]
Diakonen 1897, 98 [1746]; [Skall vara 3:174b.]
- 1898-1900* [207]
Dilettanten 1853-58 [1182], [1183]
Don Juan 1890-97 2: [914]; 3: [1846]
-» Nya 1897 F 96
Donna Juanita 1899 F 105
Dragningslistan 1895-1900* [1566]
Dufwan 1853 [255]
Dufvo-Poster från Paria 1848 [529]
Dusch 1899-1900* [426]
Dödslista för Sverige 1899 [1705]
Eben-Eser 1900 [1050]
Ecklesiastik-Tidning, Ny 1868 F 62
Efterrättelser, Götheborgs Adresscontoirs 1817 F 14
Eksjö-Posten 1884-95 [skall vara 1894-95] [55]
Eksjö-Tidningen 1884-1900* [49]
Engagements- och Annons- Blad, Skandinaviske Industri-idkares, 1872 [682]
Engelholms-Posten 1877-79 [65]
-»- 1897-1900* [70]
-»-, Nya 1879, 80 [65]
Enköpings-Posten 1879-1900* [79]
Eolsharpan 1831 [1286]
Eos 1839 [162]
- 1885 [1040]
- 1897, 98 [1686]
Eranos 1896-1900* [1362]
Eskilstuna-Bladet 1841. 42 88, F 6
Eskilstuna-Korrespondenten 1865, 66 [90]
Eskilstuna-Kuriren 1890-1900* [102]
Eskilstuna-Posten 1881 F 8
-»- 1883-93 [96]
Eskilstuna-Tidningen 1895-98 [111]
Ett och annat om Fahlu stad och län 1839 [131]
Euterpe 1834 [129]
Evangelisten 1899-1900* [1530]
Excelsior 1892 [491]
Export, Svensk 1896-1900* [1572]
Exposionstidning, Nordens 1896, 97 [1620]
Facklan, Svenska Weckotidningen 1891-93 [949]
Fahlu-Posten 1869-77 [135]
-, Nya 1877-90 [135]
Falken 1843 [839]
Falkenbergs-Bladet 1887-89 [120]
Falköpings-Posten 1899-1900* [125]
Falu-Kuriren 1894-1900* [150]
Familj-Annonsören 1880 F 29
Familje-Blad, Illustreradt 1884, 85 [924]
Familje Nyheter 1897 [1658]
Familjetidning, Illustrerad 1890 -91 [941], [1088]
-, Svensk 1896-1900* [1611]
Familj-Journal, Allera 1894-1900* [494]
Familj-Journal, Illustrerad 1879 -94 [494]
-, Illustreret 1877-1900* [494]
Familj-Magasin, Illustreradt 1858 F 23
Farbror Ullström 1878, 79 [1037]
Femöringen 1896-98 [1612]
Festtidning för söndagsskolor, Illustrerad 1889-92 [560]
Figaro, Skånska 1883, 84 [487]
Figge 1897 [739]
Firmor, Nordens, och Män i ord och bild 1898-1900* [1685]
Fiskaren 1878, 79 [301]
Fiskeritidskrift, Bohusländsk 1884-95 [332]
- (utg. af Norrvikens Fiskeriförening) 1890-94 [1177]
Fix 1898 F 103
Fjäll-Örnen 1848, 49 [1132]
-, Nya 1849 [1132]
Flora 1835 [829]
Flygblad för allmän rösträtt 1888-91 [792]
Flygbladet Långa Näsan 1888 [925]
-, Lindmanska 1872 [281]
Flyg-Posten 1876-78 [910]
-. Nya 1878 [910]
Flygskrift, Göteborgs 1872 [281]
Flyttfågeln 1843 [232]
Folk, Vårt 1888, 89 [1080]
Folkbibliotek, Jämtlands Tidnings 1899 [1549]
Folkbladet 1851 [892]
- 1879 [310]
- 1880-85 [1122]
Folkböcker, Ljus' klassiska 1898-1900* [1696]: 4
Folkhögskolebladet 1884-86 [790]
Folk-Skolan 1848-51 [637]
Folkskolebladet, Svenska 1887, 88 [648], [653]
Folkskole-Tidning, Svensk 1852, 53 [475]
-»- 1880-81 [185]
Folkskoletidskrift för Gefleborgs län 1878-80 [185]
Folkskole-Wännen 1860 [1456]
Folkskrifter, Föreningen Heimdals 1893-1900 [1353]
Folktidning för Skaraborgs län 1884 [988]
-, Norrländsk 1873 [1187]
-, Ny (i Göteborg) 1892 [384]
-»- (i Sundsvall) 1884-87 [1192]
Folktidningen 1888, 89 [1221]
- 1895-1900 [365], [405]
Folkvännen 1851 [250]
- 1872, 73 [2]
- 1874-78 [289]
-, Den Christelige 1856, 57 [257]
Fondnotiser, Mattssons 1899-1900* [1720]
Forskaren 1897, 98 [1666]
-, Patriotiske 1829 [826]
Fortnua 1881 [322]
Fosterlandet 1886-1900 2: [769]; 3: [1826]
Fosterlandsvännen 1881 [1332]
- 1887-1900* [1525]
Fotografi 1895 [1263]
Fram 1896-98 [1059]
Framtid, Sveriges 1895-97 [1358]
Framtiden 1886-88 [196]
- 1899 F 69
-, Nya 1898 [1214]
Framåt 1845 F 56
- 1871-78, 81-83 [903]
- (andra) 1878-81 [903]
- 1891 [1414]
- [1892, 95, 96, 98] 1899-1900* [1719]
- 1895 [1569]
- 1897 F 100
- 1897, 98 [1556]
- 1899-1900* [418]
- Tidning för C. S. 1870-73 [278]
- Tidn. för Göteborgs Kvinnoförening 1887 [339]
-, Nya 1896 [1719]
-, Nyaste 1896 [1719]
Fredagen 1892 [376]
Fredsfanan 1897-1900* [1670]
Freja 1872-1900* [906]
Frey 1841-50 [1293]
Frids Baneret 1898, 99 [695]
Fridsbudet. Nya 1895-1900* [1581]
Fridsrösten 1884-86 [192]
- 1889-93 [818]
Frihandlaren 1887 [1013]
Frihets-Kämpen 1892 F 47
Frimärksamlaren 1897, 98 [445]
Frimärkstidning, Skandinavisk 1893 [951]
Friseglaren 1849 [242]
-, Flygbladet 1885 [862]
Friskytten 1879 [312]
- 1883-85 [97]
- 1895, 96 [1606]
-, Romantidningen 1897 [411]
Fristunden 1877 [182]
Fristunder, Arbetarens 1867, 68 [1427]
Fritänkaren 1887 [146]
Fruktodlingen 1886 [343]
Fruntimmers-Salongen 1850-61 [769]
Fryksdalingen 1884-87 [158] [154]
Frågor, Dagens 1879, 80 [309]
-, Tidens 1839, 40 [836]
-»- 1877 [299]
Från alla land 1897-1900 [1639]
Fylgia 1895-97 [1578]
Fyrbåken 1895-97 [628]
Fyris 1882-97 [1337]
Fyrvepplingen 1896, 97 [1527]
Fäderneslandet 1852-1900* 2: [301]; 3: [1786]
Fältropet 1898 [629]
Följetong och Hvarjehanda 1870 F 58
Följetongen 1895, 96 [1599]
Följeton-Bibliotek, Handels-Tidningens 1877-82 [2236]; Skall vara [3:223b ]
-, Göteborgs 1882 F 31
-, Hallands 1899 [441]
-, Östgötens 1898 [779]
Följetongs-Bladet 1877 [913]
För Boksamlingen 1889 [356]
För skola och hem 1899-1900* [1696]
För Stilla Stunder 1893-99 (Bilaga till Karlshamn) [609]
För Svenska Hem 1895-1900* [1588]
Förbudskongressen 1896 [1603]
Förbudstidning, Svensk 1892-96 [203]
Förbundet 1880-85 [702]
Föreläsnings-Magasinet 1898-1900* [1697]
Föreningen 1857-65 [715]
Föreningsbandet 1876-78. [781]
Föreningsbladet 1893, 94 [105]
Författnings-Tidning, Svensk 1863-70 [1173]
Förgät mig ej! 1895-1900* [1586]
Förhandlingar, Christianstads läns Hushållningssällskaps 1868-85 [679]
- 1857-67 [679]
-, Svenska Tandläkare-Sällskapets 1897-99 [1646]
-, Sveriges Storloges af Templar-Orden 1899 [965]
-, Upsala Läkareförenings 1865-1900* [1316]
Förklaringar, Korta öfver Sv. Kyrkans Högmässotexter 1896, 97 [1636]
Förposten 1865-67 o. 1875-1900* [269]
-, Nya 1870-75 [269]
-, Nyaste 1875-78 [292]
Församlingstidning, Kristlig 1878 [700]
Församlingsvännen 1870-76 [680]
- 1890-99 [939]
-, Skånska 1889, 90 [939]
Försäkringstidningen 1898, 99 [1682]
-, Nya 1896, 97 [1627]
Gazette, Skadinavisk 1861, 62 [480]
Gazetten, Östgötha 1854 [770]
-»-, Nya 1854 [770]
Gefion 1832 [827]
Gefle 1847-59 [164]
Gefle-Bladet 1855 [167]
Geflebladet, Nya 1890-91 [201]
Gefle-Posten 1859 [169]
- 1864-67 o. 1874-1900* [174]
-, Nya 1867-73 [174]
-, Veckoupplagan 1880-1900* [174a]
Gefle-Tidningen 1894 [205]
Gellivarebladet 1899-1900* [822]
Gengångaren 1844-51 o. 53, 54 [1372]
-, Nya 1851 -53 [1372]
Gestrikland 1877-80 [183]
Gevalia 1883 [190]
Gif akt! 1889-93 [1159]
Gissel, Samhällslytenas 1872 [281]
Gjallarhornet 1890-1900* [368]
Glimten 1887, 88 [50]
Glunten 1880-85 [315]
Gnistan 1895-97 [40]
Godt för själen 1861 F 37
Goodtemplaren, Sydsvenska 1899 F 61
Goodtemplar Tidningen 1882, 83 [554]
Gotland 1865 [1463]
- 1866-99 [1465], [1469]
Gotlands-Posten 1890-1900* [1473]
Gotlänningen 1884-1900* [1468]
Granskaren 1886-89 [926]
- Andra 1888-90 [926]
- Fjerde 1889-91 [926]
- Tredje 1888. 89 [926]
Grenna-Posten 1891 [210]
Gripen 1850 [886], [890]
- 1886 [969]
- 1860-81 [1225]
-, Stockholms läns tidning 1891-1000* [1226]
-, Söderteljetidningen 1882-90 [1225]
Grofarbetaren 1898-1900* [740]
Grufvetidning, Sveriges 1878, 79 [1036]
Gränsen, Tidningen 1884 [704]
Guldslottet 1899, 1900* [1733]
Gymnasisten, Nya 1888 [1190]
Gång, Världens 1886 o. 1898, 99 2: [785]; 3: [1828]
Göta 1853-56 [1373]
Götha 1849 [246]
- 1853 F 22
Göteborg 1886 [342]
Götheborgs-Bladet 1847-58 [238]
Göteborgs-Kuriren 1890-1900 [366]
Götheborgs-Posten 1813-32 [211]
- 1850 [247]
Göteborgs Posten 1858-1900* [261], [396 ]
Göthen 1836-38 [219], [223], [226], [228], [231], [233]
- den andre 1838 [219], [228]
- den tredje 1838 [228]
- den fjerde 1838 [228]
- den femte 1838 [228]
- den sjette 1838 [228]
- den sjunde 1838, 43 [228], [233]
- den femtonde 1838, 43 [228]
- den sextonde 1838 [228]
Haaparannanlehti 1882-1900* [451]
Halland 1875-1900* [441]
Hallands-Posten 1850-56 [435]
-»- 1857-1900* [439]
-»- Nya 1857 [439]
Halländing 1888 [1385]
Halländingen 1888, 89 [1385]
Halmstads-Bladet 1853-82 [437]
Handbok, Sarastros Grafologiska 1900* [1175]
Handel och Industri, Sveriges 1896 F 92
Handels- och Industri-Tidning, Sveriges Allmänna 1890-1900* 2: [854], 3: [940]
Handels- och Sjöfarts-Tidning, Götheborgs 1818?-19? [212]
-»- 1832-36 o. 1858-1900* [221], [223], [226], [228], [233], [250]
-, Götheborgs femte 1838, 42 [223]
-»- fjerde 1838 [223]
-»- nya 1836, 1860, 51 [223]
-»- nyare 1836, 37, 51-58 [223], [226]
-»- sjette 1838, 40-44 [223]
-»- åttonde 1844-48, 50 [223]
Handels- o. Sjöfarts-Tidnng, Malmö 1865-82 [898]
-»- nya 1853, 54 [892]
-»- nyaste 1854 [892]
-»-, Nyaste Malmö 1882-90 [898]
Handelstidning, Stockholms 1897-1900* [1662]
Handlingar, Jönköpings Hus-hållnings-Sällskaps 1815-62 [534]
-, Malmöhus läns K. Hushållningssällskaps 1861-72 [1866]; [Skall vara 3:1868]; [ 3:844 ]
-, Skånska Hushållnings-Föreningens 1853-56 o. 58-61 [844]
-, Westerbottens läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps 1866 -75 [1275]
-»- 1890-1900* [1278]
-, Westernorrlands läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps 1850 -1900* [505]
-, Westmanlands läns 1870-1900* [1410]
- och Tidskrift, Elfsborgs läns Norra Hushållningssällskaps 1894-1900* [1394]
-»-, Jönköpings läns Hushållnings-Sällskaps 1884-1900* [534]
-»-, Kongl. Krigs-Vetenskaps Akademiens 1833-1900* 2: [135]; 3: [1778]
-»-, Svenska Slöjdföreningens 1865, 66 [274a]
Handtverks- och Industritidning 1898-1900* [1695]
-,. Skånes 1890, 91 [866]
Haparandabladet 1882-1900* [450]
Heimdal 1878 [1324]
Helga de la Brache 1877 [1805]
Helios, Organ för andligt o. materielt välbefinnande [1706]
Helsi 1847-57 [1200]
Helsingborgs-Posten 1824-26 o. 59 [469]
-»-, Nya 1826, 27 o. 33, 34 [469]
-»-, Nyare 1827-67 [469]
-»- Skåne Halland 1890-1900* [486], [489]
Helsingborgstidningen Skånes Allehanda 1881-93 [486]
-»- Helsingborgs-Postens Veckoblad 1893-95 [486a]
Helsingen 1857-59 [1200], [1201], [1206]
- 1863-65 o. 82-1900* [1206]
-, Nya 1865-82 [1206]
-, Nyare 1859-63 [1201], [1206]
Helsovännen 1885-1900* [1049]
Hembygden 1884-86 [193]
Hemfrid 1895 [1057]
- 1896 [112]
Hemlandet 1891 [943]
Hemlandsposten 1886-1900* [195]
Hemlandsvännen, Illustr. Uppbyggelse tidskrift 1895 [1811]; [ 2:609 ]
Hemligheter, Andliga 1894 [391]
Hemmet 1872, 73 [645]
- Skånska Dagbladets Söndagsbilaga 1895-1900* [936a]
Hemtrefnad 1899-1900* [1709]
Hemvännen, Lilla 1884-86 [4]
Hermes 1882-1900* [1333]
Hernösands-Posten 1842-44, 46-55 o. 85-1900* [504]
-»-, Nya 1845, 46 o. 56-60 [504]
-»-, Nyaste 1860-84 [504]
Herr Lars 1841 [764]
Herrgårdsbladet 1882 [921]
Hotelltidning för Skandinavien 1888-1900* [354]
Hudiksvallsposten 1864-1900* [521]
Hunden 1887-90 [347]
Hushålls-Tidning för Kalmar län 1851-53 [587]
-»- för Kronobergs Län 1843 -45 [1423]
-»- för Örebro län 1844, 45 [1504]
-»- för Östergötlands län 1816-24 [760]
-»-, Blekinge läns 1816-20 [614]
-»-, Gothlands läns 1822-24, 27, 28, 33-36 [1449]
-»-, Södermanlands 1831-33 [1070]
-»-, Wermlands 1836-39 [633]
Hvad har händt? 1847 [1271]
-»- 1856-62 [805]
-»- 1881, 82 [814]
Hvad nytt från Stockholm? 2: [993]; 3: [1708], [1856]
Hvad nytt i dag? 1898 [1703]
-»-, Stockholms-Tidningen 1899, 1900* [1703]
Hvad nytt i Kyrkan 1769 [1751]
Hvad nytt, Illustreradt 1899-1900* [1708]
Hvar 8 dag 1899-1900* [423]
Hvarjehanda om Fahlu stad och län 1839 [131]
Hvetlanda-Posten 1893-1900* [54]
Hvilotimman 1851 [251]
Hvitsippan 1872, 73 o. 1884-86 [483]
Hygiea 1839-1900* 1: [180]; [Skall vara 2:180]; 3: [1781]
Hyreslista (Allm. Konst. o. Ind. Utställningens) 1897 [1652]
-, Göteborgs 1888-1900* [351]
-, Upsala 1889-91 [1350]
-, Örebro 1887 [1523]
Hyreslistan (Norrköping) 1892 [1048]
Hyres- och platslista, Skånska Dagbladets 1898-1900 [936]
Härolden 1876-78 [293]
- 1884 F 9
Härolden, Svenska 1885-89 [98]
Höganäs-Posten 1899-1900* [75]
Hönstidning, Sveriges 1885-1900* [337]
Hörby-Posten 1891-99 [865]
- Central Skåne 1899-1900* [865]
Hörby-Tidningen 1890, 91 [864]
- 1891-94 [869]
I Hemmet 1856 F 57
I Vår Tids Lifsfrågor 1897-1900* [1363]
Idun 1887-1900* 2: [822]; 3: [1834]
Iduna 1864, 65 [848]
Ilbudet 1891, 92 [374]
Import och Export, Stockholms 1895 [1580]
Industrien 1892-97 [379]
Intelligensblad 1844, 45 [1297]
Iris 1862-64 [14]
Jemten 1886, 87 [1538], [1545]
Jemtland 1893-1900* [1543], [1554]
Jernvägs-Tidning, Svensk 1891 -94 [1147]
-»- 1899-1900* [1713]
Jernvägs-, Ångbåts- och Hotelltidning 1883 [329]
Johar 1888-1900* [1348]
Jordbrukaren, Lille 1893-95 [123]
Jordbruks- och Mejeri-Tidning 1895-1900* [1607]
Jordbruks-Tidning för Jemtland 1865 o. 71, 72 [1539]
Josephina [222]
Journal för boktryckerikonst, stilgjuteri, bokbinderi 1851-52 [253]
-» damer, Nyaste 1854-62 [477]
-» djurläkare, ekonomer och naturforskare 1816 [1112]
-» politik, natur och menniskokännedom 1814 F 81
- i ekonomiskt juridiska ämnen angående rikets städer 1828 F 74
-, Hjemmets 1887-89 [928]
Journalen, Allmänna 1813-24 1: [380]; 3: [1765]
Journalisten, Den nyaste 1830 [1015]
Jul, God 1895-1900* [1663]
Jul-Bazaren 1878 [785]
Julblad, Jämtlands 1898-1900* [1543]
Julefrid 1897-1900* [427]
Julen 1896 F 85
Julfacklan 1895-1900* [1600]
Julfrid 1897, 98 [570]
Julgranen 1896 F 93
Julklappen [1893] 1897-1900* [1082], [1664]
-, Lilla 1899 [1737]
Julklockan 1897-1900* [1672]
-, Lilla 1899 [1737]
Julkärfven 1896-99 [1787]; [2:322]
Julstjernan 1895-97 [1597]
Julstjärna, Barnens 1899,1900* [1738]
Jul-Telegram 1894 [1211]
Jägaren 1895-1900 [1589]
Jämten 1892-97 [1549], [1550]
Jämtland och Härjedalen från äldsta tider till våra dagar 1900. [1549]
Jämtlandsbladet. Nya 1893, 94 [1553]
Jämtlandsposten 1885-1900* [1544]
Järnarbetaren 1895-1900* [1566]
Järnvägsmannen 1899-1900* [1723]
Jönköping 1891, 92 [564]
Jönköpingsbladet 1843-72 [529]
-, Nya 1877, 78 [546]
-, Nyaste 1879 F 43
Jönköpings-Posten 1865-1900* [536]
Jönköpings-Tidningen 1890, 91 [52], [561]
Kabnietts-Bibliothek, Nytt 1850 -61 [769]
Kalender, Pedagogisk, för Svenska hem 1897-1900* [1700]
-, Sjömanna Sällskapernes 1840 [230]
Kalmar 1864-1900*. [594], [941]
-, Nya 1869 [594]
Kapten Puff 1887 [931]
Karlshamn (1864-) 1874-1900* [609]
Karlskoga-Posten 1881-85 [753]
Karlskrona-Posten 1873 [623]
Karlstads-Tidningen 1884-1900* [650]
Kaviar 1889 [937]
-, Ny 1889 [937]
Katalog från Fröleen & Comp. [1721]
-, Nordin & Josephsons 1896 [1627]
Kataloger, Upsala Bokauktionskammares 1898-1900* [1326]
Kindaposten 1886-93 [1445]
Klaran 1890-1900* [157]
Klythia 1813 [1162]
Kläm 1899, 1900* [1726]
Kom till mötes! 1865 o. 68 [456]
Kometen, Den Nya 1834 F 83
Kommunalbladet 1896. [1617]
Kommunen 1890 [1043], [1047]
Kommunikationer, Göteborgs 1893-1900* [386]
Kommunikations- och AnnonsTidning 1889 [559]
Kornet, Tidningen 1868-74 [1464]
Korrespondenten från Landskrona 1852-81 [730]
-, Landskrona Tidning 1881-1900* [730]
-, Norrländska 1851-60 [1181]
-»- Nya 1860-73 [1181]
-»- Sundsvalls Tidning 1873 -79 [1181]
-, Nya 1848-52 [728], [730]
-, Wermländska 1850, 51 [638]
-, Westgötha 1854-59 [33]
-»- Sköfde Tidning 1887-1900* [1150]
Korsbaneret 1886, 87 [624a]
K. P. S. Sverige rundt 1899-1900 [713]
Kretsvännen 1885, 86 [1012]
Kring aftonlampan 1899-1900* [1368]
Kring granen och brasan 1886 -1900* [1341], [1355]
Kring standaret. Smålandsbladets bilaga 1898, 99 [57a]
Kristendomsvännen 1897-98 [571]
Kristianstads-Bladet, Nyare 1866-71 [677]
-, Nyaste 1871-1900* [677]
Kristinehamns-Posten 1884, 85 [707]
-, Nya 1886-1900* [707]
Kristinehamns-Tidningen 1880 -1900* [703]
Kritiken 1892, 93 [380]
Krönika, Dagens 1868, 69 o, 76 [595]
Kungörelser, Christianstads läns [1802-13]o. 1838-1900* [672]
-, Gefleborgs läns [1762] 1813 -1900* [160]
- Gotlands läns 1811-1900* [1748]
- Hallands läns 1824-1900* [424]
- Jämtlands läns 1818-1900* [1537]
- Kalmar läns [1817]-1900* [574]
- Malmöhus läns [1769]-1900* [885]
-, Norrbottens läns 1819-1900* [813]
-, Södermanlands läns [1760] -1900* [1069]
-, Westerbottens läns 1828-1900* [1267]
-, Westernorrlands läns [1799] 1802-1900* [501]
-, Westmanlands läns 1771-1900* [1401]
-, Norrlands Varuförsäkringsanstalts 1898-1900* [1216]
Kuriren 1883 [1342]
- 1885, 86 [1090]
-, Norrbottens 1861-1900* [808], [1096]
-, Svenska 1890 [979]
-, Vestgöta 1894, 95 [1128]
Kurre 1889-92 [315]
Kurre-Glunten 1886-89 [315]
Kyrka och Skola 1895-1900* [1596]
Kyrka och Stat 1846-51 [1300]
Kyrkan, Den Nya 1896-1900* [1610]
Kyrko-Posten 1838 [673]
Kyrkosången 1899-1900* [1129]
Kyrko-Tidning, Carlskrona 1825, [616]
-, Evang.-Luthersk 1871-74 [136]
-, Musikalisk 1847-50 [530]
-, Norrköpings 1859-65 2: [339] o. 3: [1026]
-, Svensk 1854 [1374]
-»- 1855-63 [845]
-, Svensk-Luthersk 1877-83 [1035]
Kyrkovän, Evangelisk 1851-57 [1230]
Kämpen 1891 [565]
Kärlek, Guds, till menniskan, 1857, 58 [590]
Kökstidningen 1850-52 [249]
Köpings-Posten 1887-1900* [718]
Lag och Evangelium 1885-92 [817]
Lagmannen 1889 F 33
Land, Sinims 1896-1900* [1608]
-, Vårt 1885-1900* 2: [760], 3: [1825]
Landskrona 1878-80 [734]
Landskrona-Kuriren 1899-1900* [741]
Landskrona-Posten 1896-1900* [738]
Landtbruk, Praktiskt 1895 [953]
Landtbrukshushållningen, Svenska Rationella 1882 [553]
Landtbruks-Tidning för Svenska Folket 1878, 79 [548]
- för Södra Sverige 1877-80 [1430]
- för Södra och Mellersta Sverige 1881-89 [1430]
Landtbruks-Tidskrift 1888-93 [147]
- för öfre Norrland 1894-1900* [1279]
Landtmannatidningen, Svenska 1898-1900* [22]
-, Wermländska 1888, 89 [655]
Landtmanna-Tidskrift för Norrbottens län 1866, 67 [811]
Landtmannen 1890-1900* [797]
Ledstjernan 1899-1900* [1731]
Ledstjärnan 1897-1900* [1667]
Lejon, Göta 1890, 91 [363]
Libanon 1899-1900* [428]
Lillepytten 1872 [459]
Lindesberg 1886-88 [757]
Lindesberga-Posten 1878, 79 [751]
Lindes-Posten 1879-89 [752]
Lingvo Internacia 1895-99 [1359]
Linnæa 1832 [222], [1821]; [Skall vara 3:1864]
Linnea 1861-76 [773]
- 1879 [651]
- 1883,84 [1123]
- 1888-90 [1378]
Listerbladet 1877 [684]
Liten lefver än 1885 [676]
Litteratur 1870 F 59
Litteraturblad, Axel Randels 1875 [1034]
Litteratur Bulletin 1841-43 [1293a]; [Skall vara 3:1293]
Litteratur-Tidning, Skandinavisk 1815 F 13
-, Svensk 1813-25 [1281]
- »- 1867-69 [971]
Ljungby-Posten 1878-1900* [612], [1424]
Ljus 1898-1900* [1696]
- i Hemmet 1879-82 [304]
-»- 1894, 95 [393]
-»- 1898-1900* [1674]
- i mörker 1899-1900* [1714]
-»- 1899-ItKX)* [1714]
- och Skugga i Vårt Samhällslif 1878 [784]
-, Mera 1890-97 [1544]
Ljusdals-Posten 1899-1900 [527]
Lokomotivmanna- och Maskinist-Tidning 1898-1900* [417]
Lorentzberg 1885 [341]
Lottsedeln 1838, 39 [229]
Luleposten 1897-1900 [821]
Luna 1821 [665]
Lund 1884-87 [861]
-, Nya 1892-1900* [861]
-, Tidningen 1887-92 [861]
Lunkentus 1897-1900* [1665]
Lyran 1849 [243]
Lysekilsbladet 1881-83 [878]
- 1889, 90 [881], [1259]
Lysekils-Posten 1895-97 [883]
Lädertidning, Svensk 1892 [801]
Läkarebok, Praktisk, för Svenska hem 1899-1900* [1718]
Läns-Tidning, Göteborgs 1866 F 25
-, Göteborgs- och Bohus allmänna 1894-96 [400]
-, Hallands allmänna 1894-96 [401]
-, Mariestads 1893-1900* [989], [991]
-. Wexiö 1836-46 [1420]
Läns Tidningen 1895-98 [1591]
Länstidningen, Tidning för Skaraborgs län 1893-1900* [987]
-, Allmänna 1894-97 [399]
Läsebibliotek, Nyaste 1874-77 [1319]
Läsning för bildning och nöje 1847, 48 [1301]
- för hemmet 1879-1900* [1325]
- för svenska folket 1897-1900* [1780]; [ 2:156 ]
- för svenska soldater, Ny 1844 [767]
- i blandade ämnen 1853 [842]
- uti musikaliska ämnen 1827 -29 [577]
- vid stilla stunder 1888, 89 [355]
Lördagsblad, Wisby 1825, 26 [1451]
Lördags Magazin, Nytt 1854 [893]
Lördagsposten 1849, 50 [513], [514]
- 1877 [298 ]
Lördagsqvällen 1833-35 [225]
Magasin för blandad historisk läsning 1831 [668]
- för blomsterälskare och idkare af trädgårdsskötsel 1803-10 [1761]
- för Veterinär Vetenskapen och landthushållningen 1826 -30 [1115]
-, Illustreradt, för spridande af nyttiga kunskaper 1849, 1854 [241]
Magasinet, Illustrerade 25-öres 1899, 1900 [419]
-, Götbeborgska 1759-63, 66 -68 1: [73] o. 3: [1747]
Maj-stången 1896, 97 [1621]
Malmberget 1884-97 [816], [1096]
Malmö-Posten 1874-76 [908]
Malmö-Tidningen 1897-1900* [954]
- Dagens Nyheter 1896, 97 [1791]; [2:392]; [2:954]
Manufakturisten 1882 [920]
Manuskript till predikningar på böndagarne 1895 F 89
Mariefreds-Bladet 1891, 92 [980]
Marknadsberättelse, Göteborgs 1880-1900* [318]
Marstrand 1889-1900* [1871]
Marstrands-Posten 1868 [993]
-, Nya 1868-73 [994]
Maskin-Tidning, Illustrerad 1877-91 [300]
Medborgaren 1845, 46 [235]
- 1850 [1505]
-, Skånska 1839 F 55
-, Svenska 1866, 67 [1152]
Meddelanden från Djurskyddets Expedition 1899, 1900* [1229]
- från Josephsons Antikvariat 1886-89 [1345]
- för helso- och sjukvård 1883-93 [1049]
-, Allm. Svenska Boktryckareföreningens 1895-1900* [1616]
-, Fotografiska 1898, 99 [1699]
-, Kulturhistoriska 1894-1900* [872]
Mejeri-Bladet 1898, 99 [1698]
Mejeri-Praktiken 1898-1900* [1677]
Mejeri-Tidningen 1895-1900 [1594]
Mellanakten 1879-81 [916]
Memoire Bibliothek, Historiskt 1855, 56 [771]
Memorandum från fabrikanter och grosshandlare 1893-95 [204]
Menskligheten 1875-80 [683]
Mera Ljus. Jämtlandspostens Folkbibliotek 1890-97 [1544]
Mercurius 1840, 41 [834]
- 1850, 51 [1083]
-, Skånska 1832-44 [1478]
Merkurius 1849 F 20
Middags-Bladet 1840 [635]
Middags-Tidningen 1897 [1638]
Midsommar 1898 [1692]
Midvinter 1898-1900* [1701]
Militärrevy, Illustrerad 1898-1900* [1689]
Mimer 1839 [1290]
Minerva, Nya Svenska 1851 [1024]
Minnen från grafven 1870 [654]
- från lärosalen 1888-99 [654]
- från templet 1883 [654]
Minneslista 1893-96 [195b]
Missions-Baneret 1893-96 [711]
Missionsblad 1879-84 [698], [701]
- för Blekinge 1892-95 [626]
- för Dal och Wermland, Ansgariiföreningens 1877, 78 698, 699, [1496]
- för Kronobergs län 1892-97 [1433]
- för Palestina 1883-87 [142]
- Dalarnes 1872-77 [137]
- Gotlands 1879-82 [1467]
- Helsinglands och Gestrikands 1883-1900* [523]
- Skånes 1878-1900* [66]
-, Södermanlands 1873-76 [93]
- Östergötlands Missionsförenings 1888, 89 [794]
-, Östra Smålands 1876-1900 2: [466]: 3: [1400a]
Missionstidning för barn 1881 -90 [716]
-»-, Illustrerad 1891, 92 [716]
- för Dal 1875, 76 [1496]
-, Barnens 1899-1900 [28]
-, Gotlands 1865-68 o. 74-77 [1461]
-, Lunds 1846-1900* [840]
-, Smålands 1861-74 [46]
-, Svenska Kyrkans 1885-1900* 2: [533]; 3: [1800]
Missionsvän, Evangelisk-Luthersk 1892-1900* [692]
Missionsvännen 1876-79 [598]
- 1889-91 o. 96, 97 [1471]
-, Lilla 1878, 79 [599]
Missionären 1897-1900* [1640]
Mjolner 1845 [605]
Mjölby-Posten 1892 [1003]
-, Nya 1896, 97 [1004]
Mode-Journal för herrebeklädnad, Nordisk 1874 [288]
Moder, Parisiska 1852 [1204]
Modetidning, Iduns 1893-1900 2: [893]; 3: [1842]
-, Skandinavisk 1862 [1207]
Modenwelt, Die 1872-1900* [906]
Molkoms-Posten 1890-91 [156]
Monitören 1857, 61, 62 [591]
- Tidning för skolbarnen 1863 [591]
-, Skolbarnens Tidning 1864 [591]
-, Tidskrift i trädgårdsskötsel för ungdom 1869 [591]
Morgonblad, Götheborgs 1833 F 16
-»- 1843 F 19
Morgonbladet 1887-91 [932]
- i Kalmar 1848 [582 ]; [586 ]
-, Svenska 1890-1900* 2: [918]; 3: [1847]
Morgon-Posten 1896-1900* [407]
Morgonstjärnan, Af 1898 [1683]
Morgon-Tidningen 1896-98 [1633]
Motala 1881 [999]
Motala-Kuriren Hvad nytt? 1899 [1872]
Motala-Posten 1883-1900* [1000]
Murre 1891 [292]
-, Gratisbihang till Nyaste Förposten 1880-90 [292]
Musikbladet 1895-97 [1564]
Musiktidning, Svensk 1881-1900* 2: [636]; 3: [1812]
Musiktidningen 1899-1900* [416]
Månadsbilaga, Westerviks Veckoblads 1897-99 [1397]
Månadsblad för K. F. U. K. i Eskilstuna 1898-1900* [115]
- för K. F. U. M. i Eskilstuna 1893-98 o. 1900* [106]
-»- Gefle 1892-94 o. 1897-1900* [202]
-»- Karlskrona 1893-1900* [627]
-»- Malmö 1891-1900* [948]
-»- Sundsvall 1893-1900* [1197]
-»- Östersund 1893-1900* [1552]
-, Allmänna Arbets- och Frivilliga Fattigvårds 1873 [907]
-, Landtmannens 1897-1900* [803]
-, Lutherskt 1883 F 64
-, M. W. Wallbergs Bok- och Musik-Handels 1875 [1034]
Månadsbladet, Sydsvenska 1897 [957]
Månadskatalog för den skandinaviska bokhandeln 1883 [1339]
Månadsrapport för K. F. U. M. i Göteborg 1891-1900* [371]
Månadsrevy, Medicinsk 1896-1900* [1609]
Månadsschema för K. F. U. M. i Upsala 1893-1900 [1354]
Månadsskrift för toilettläsning 1849 F 82
-, Christlig, för hemmet 1865, 66, 70 [535]
-, Svensk, för fri forskning och allmän bildning 1864 [266]
-, Teologisk 1862-63 [265]
Måndagsbladet 1815 [430]
Mästerkatten 1843 [837]
Mölndals-Posten 1880 [314]
Mönstertidning. Allers 1899-1900* [496]
-, Nordisk 1875, 76 [857]
-, Nordisk 1881-98 [496]
Mönstertidningen, Svenska 1898 -1900* [1675]
Mönsterås-Posten 1881-83 [1005], [1087]
Najaden 1838-52 [618]
-, Den Andra [618]
Nationalbladet 1823, 24 [216]
Nationalkuriren 1893-1900* [385]
Naturalie-Cabinett 1837 [130]
Naturen och dess krafter 1898, 99 [1696]
Nerike 1876-81 [1515]
Nerikes-Posten 1886, 87 [1523]
Nerikes-Tidningen 1896-1900* [1528]
Nordanfrån 1898-1900* [1557]
Norden 1856-61 [806]
- 1862-64 [809]
- Bihang till 1860, 61 [806], [809]
Norden 1881 F 79
- Tidning för landtbruk och ekonomi 1861 [264]
Nordhalland 1883-1900* [663]
Nordljuset 1847 [237]
Nordmarks-Tidningen 1892, 93 [657]
Nordpolen 1846 [1091]
Nordstjernan 1876 [180]
- 1877-1900* [297]
- 1878 [649]
- 1879, 80 [311]
- 1885-87 [1096]
- 1897, 98 [1641]
Nord-Sverige 1895 [512]
Nore 1838 [161]
Nornan 1888 [1546]
Norrbottens-Posten 1847-1900* [1092]
Norrköping 1885-1900* [1042]
- 1880-1900* [779]
Norrköpingsbladet 1888, 89 [1041]
Norrköpings-Kuriren 1858, 59 [1025]
-, Nya 1859-62 [1025]
Norrköpings-Posten 1840 F 63
Norrköpingsposten 1878-86 [779]
Norrland och dess framtid 1869-76 [1184]
-, Sundsvallstidningen 1881, 82 [1187]
Norrlandsbladet 1893, 94 [511]
Norrlands-Posten 1837, 70-77, 1881 -1900* [161]
- 1875 F 12
- Gefle 1877-80 [161]
-, Gefle Tidning 1875, 76 [161]
-, Nya 1838-41 [161]
-»- 1875-76 [179]
-»- Gefle Handels- och Sjöfartstidning, 1876, 77 [179]
-, Nyare 1841-42 [161]
-, Nyaste 1832-45 [161]
-, Sjette 1845-69 [161]
Norrlandsvännen 1890-92 [510]
- Ångermanlands Tidning 1892 [510 ]
Norrlänningen 1887-94 [1191]
-, Nya 1894-98 [1191], [1198], [1199]
Norrsken 1892, 93 [1543]
Norrtelje-Bladet 1860-70 [1066]
- 1891-93 [1068]
-, Nya 1871-79 [1066]
Noteringar, Göteborgs Affärsmäns 1889, 90 [349a]
Notes, Technical 1886 [194]
Noticer för St. Kopparbergs län 1841 [128]
Notiser 1846 [1756a]
- från Lidköping 1835 F 52
Notiser för Trädgårdsodlare, C. F. Liepes, 1859 F 24
-, Botaniska 1839-1900* 2: [253]; 3: [835]
Notistidning för skollärare 1875 F 11
Novell-Bibliotek 1819-32 [1281a]
Novellen 1843 [619]
Novellkrans 1832 F 65
Nunc Licet 1899-1900* [1724]
Nutiden i bilder och text 1878, 79 [814]
Nyheter och småsaker 1855 [676]
-, Arvika 1895-1900* [21]
-, Bergslagernas 1898, 99 [1529]
-, Dagens 1864-1900* 2: [392]; 3: [1791]
-»-, Sydsvenska upplagan 1895, 96 [954]
-»-, Malmötidningen 1896, 97 [954]
-, Färska 1876 [292]
-, Götheborgs 1793-1848 1: [86]; 3: [234]
-»- 1884, 86 [318], [334]
-»- 1892-1900* [349], [381]
-, Norrbottens 1892-1900 [819]
- » - Norrbottens läns tidning 1900* [819]
-, Numa Petersons [1892] 1899 -1900* [1716]
-, Skånes 1883, 84 [923]
-, Sundsvalls 1891, 92 [1194]
-, Säsongens 1899 [1717]
-, Södermanlands 1893-1900* [1083]
-, Södermanlands och Nerikes 1845, 46 [1164], [1166]
-, Westergötlands 1889-92 [1158]
-»- 1899-1900* [1130]
-»-, Veckoupplaga (Folk Tidningen) 1899, 1900 [405]
-, Örnsköldsviks 1894-1900 [1536]
-, Östergötlands 1890-1892 [1001], [1002], [1003]
Nyheterna 1887-93 [349], [313]
Nyhets- och Annonsblad för Dalarne 1898-1900 [132]
-»-, Bohusläns 1890, 91 [1260]
-»-, Ystads 1884, 85 [1485]
Nyhets- och Annonsbladet Södra Skåne 1893, 94 [1244]
Nyhets- och Annonstidning, Ronneby 1873 [1098]
Nykterhets Biblioteket 1892-95 [1551]
Nykterhets-Härolden 1876 F 26
Nykterhets Tidning, Allmän Svensk 1877 [1322]
Nykterhets-Tidningen 1890-97 [365]
Nykterhetswännen 1838 [832]
Nyköpings-Bladet 1832-36 o. 1850-67 [1071], [1072]
Nyköpings-Posten 1866 [1076]
Nystavaren 1886-1900* [1346]
Nytt från alla land 1897-1900* [494]:4
- från riksdagen 1850, 51 [1306]
- och Gammalt 1832-34 [1454]
-»- 1877-80 [1542]
-»- 1885-88 [556]
Nytta och Nöje 1810, 11 1: [398], 3: [1767]
Nyårsgåfvan 1882, 83 [1334]
När och Fjärran 1877 F 67
Nässjö-Posten 1879-80 [47]
Nässjö-Tidningen 1884-1900* [49]
-»- Nässjö 1890 [52]
-»-, Nya 1890 [52]
-»-, Nyare 1890 [52], [561]
Oberoende, Den 1872 [281]
Obligations-utlottnings- Tidning 1884-86 [687]
Observatör 1893 [871]
-, Uddevalla 1834 F 70
Odalmannen 1823-24 [127]
- 1868 [900]
Offert, Almers 1898-1900* [499]
Offertblad, Börstidningens 1895 [1579]
Offert-Bladet 1895 [1571]
Ole Knagg 1884-89 [1000]
-»- 1885-87 [1145]
Olivebladet 1863-1900* 2: [375]. 3: [1790]
Opartiske, Den 1872 [281]
Optimisten 1881 [3]
Originalbibliothek i den sköna litteraturen 1845-48 [1022]
-»-, Nytt 1849-51 2: [256]
Orvar Odd 1850, 51 [474]
Oscarshamns-Posten 1862-66 o. 1880-1900* [1005], [1087]
-, Nya 1866-80 [1087]
Oskarshamns-Tidningen 1880-1900* [1006], [1088]
Palettskrap 1890-94 2: [971]; 3: [1852]
Pantheon 1840 F 39
Papilio [1005]
Pappers-Tidning, Svensk 1892 [492]
-»- 1898-1900* [1684]
Patentunderrättelser 1895-99 [1598]
Pariser-Mode 1898 F 102
Patrioten, Svenska 1843, 44 [1296]
-, Östgöta 1844, 45 [1020]
Penelope 1854-61 [478]
Personer, Samtidens märkvärdigaste 1819 F 72
Phoenix 1840-43 [228], [231]
- 1892 [378]
Piccolo 1899-1900* [1725]
Piff 1889, 90 [51]
Pilgrimen 1891-96 [563]
Poembladet 1894-99 2: [1019]; 3: [1860].
Poesitidning, Svensk 1897 [1660]
Pohjanperän 1887 F 38
Polcirkeln [454]
Politiken, Svenska 1898, 94 2: [960]. 3: [719]
Polstjärnan 1896-1900* [1360]
Portföljen 1849-52 [889]
- 1854, 56 [843]
Porträttgalleri, Reformatorns 1894-1900* [1836]; [2:828]
Post- och Telegraf Taxa, Inoch Utländsk 1868 [1512]
Postbudet 1852-55 [1493]
Posten 1889-91 o. 1899-1900* [1351]
-, Carlshamns 1838-40 [605]
-, Den flygande 1842 [1018]
-, Hedemora 1887, 88 [466]
-, Motala 1883-1900* [1000]
-, Skånska 1830-59 [667]
-»-, Nya 1871-99 [667]
-»- Kristianstads läns tidning 1899-1900* [667], [693]
-, Svenska 1873-1900* 2: [513]; 3: [540]
-, Tranås 1897, 98 [804]
-, Vestra, Göteborgs Dagblad 1889 [358]
Praktiken 1885-88 [705]
Praktverket 1897 [1649]
Praxidice 1763 [1748]
Predikaren 1878-81 [1323]
Predikningar öfver böndagstexterna jämte utkast 1897 [1681]
- öfver 1:a årg. af Sv. Ev. Luth. Kyrkans nya högmessotexter 1868 [972]
-, Spurgeons 1899 F 104
Pressen 1898-1900* [1679]
Prislista, Starkenbergs 1898-1900* [1680]
Programblad, Allm. Konst- o. Industriutställningens 1897 [1653]
Programbladet 1885-87 [1344]
- 1886 [344]
- 1897-1900* [114]
-, Skånska 1886-1900* [925], [933]
Proletären 1888-93 [1043], [1047]
Protestanten, Den Lutherska 1880-85 [1094]
Provins-Blad, Östgötha [1370]
Publicist-Matrikel, Svensk 1898 [1679]
Puck (i Göteborg) 1894, 95 [402]
- (i Stockholm) 1896-98 [1058]
Putte, Södermanlands Dagblads Söndagsbilaga 1899 [116a]
På lediga stunder 1878, 79 [1239]
-»- 1896-1900* [497]
På vägen hem 1891 [1210]
Qvartalskrift för Blekinge län, Ekonomisk 1852-64 [620]
- för landtbruk och husdjursskötsel 1836-41 [830]
- för landtbrukare (i Westmanlands län) 1860-63 [1409]
- för landthushållning i Kalmar län 1854, 55 [588]
-, Elfsborgs läns Hushållningssällskaps 1893-1900* [39]
-, Göteborgs- och Bohus läns Hushållnings-Sällskaps 1866 -1900* [271]
-, Jönköpings läns Hushållnings-Sällskaps 1879-83 [534]
-, Malmöhus läns K. Hushållningssällskaps 1872-1900* [1868]; [3:844]
-, Theologisk 1828-32 o. 41, 42 [825]
-, Örebro läns Kongl. Hushållningssällskaps 1868-1900* [1008]
Rajalta 1875, 76 [449]
Raketen 1889, 90 [101]
- 1892, 93 [719]
Ransakaren 1899 [1367]
Rapport till Litteraturens vänner 1882, 83 [485]
Reallexikon, Bibliskt 1850 [1305]
Referenten 1883-85 [328]
Reform 1881-87 [323]
- 1889 [525]
-, Nya 1886 F 88
Reformatorn 1857-1900* 2: [828]; 3: [323]
Repetitions-Lektyr 1882, 83 [1009]
Resebeskrifnings-Bibliotek 1819 F 71
Resedan 1884 [1484]
Rese-Posten 1895 [1584]
Restauratören 1897-1900* [1651]
Reveljen 1891, 92 [722]
Revuen, Nya 1895 [1592]
-, Svenska 1895 [1565]
Revy, Nordisk 1883-85 [1340]
-»- 1895-99 2: [1040]; 3: [1862]
- Braille, Musikalisk 1897 F 99
Rike, Sveriges 1898-1900 [1696]: 1
Riksgränsen 1870, 71 [447]
-, Nya 1885-87 [452]
-, Nyaste 1873-82 [448]
Ripan 1877, 78 [1531]
Romanbibliothek för herrar, Nytt 1860 [479]
Romanbilaga. Östgötens 1898 [779]
Romanbladet, Det nyaste 1872 [974]
Romaner, Verldens bästa 1892 F 75
Romaner och Noveller, Samtidens förnämsta utländska 1895-97 [1635]
Ronnebybladet 1881 [1100]
Ronneby-Posten 1894-1900* [1101]
Roslagen 1878-80 [184]
Roslagsbladet 1879-94 [1558]
Round the World 1884, 85 [1343]
Rum 1897 [1642]
Runor 1831 [1286]
-, Götha 1831, 32 [221], [223]
Rådgifvare för hus och hem 1885-1900* [494]: 2
-, Allmän nyttig 1835, 36 [671]
Röst, Ens ropandes, i öknen 1852-54 [1093]
-, Folkets 1887-89 [348]
-»-, Flygbladet 1889 [348]
-»-, Gamla 1889 [348]
Saga 1899-1900* [1710]
Salongen 1846, 47 [767]
- 1863, 64 [477]
Samariten 1849, 50 [1304]
Samlaren 1880-1900* [1331]
- af academiska, ecclesiastika och andra ämnen 1829-32 [1164]
- i ecclesiastika och litterära ämnen 1833, 34 [1164]
- uti blandade ämnen 1833-45 [1164]
-, Den Anspråkslöse 1813 [1417]
-, Den Christlige 1848 o. 66, 67 [1202]
Samling af Upplysningar och Underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län 1850-59 [1408]
Samlingar af äldre författningar och handlingar rörande Dalarne 1844-46 [133]
- till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning 1868-73 [852]
- utgifna för de skånska landskapens historiska och arkeologiska förening 1874-80 [852]
-, Juridiska 1813 F 51
Sammandrag af Wexelsluten på Stockholms beurs 1817-20 [1739]; [ 1:16 ]
Sammanträden 1897-1900* [1659]
Sanning och Frid 1888-91 [1472]
Sanningar, Nya 1895-97 [1570]
Sanningsbaneret, Lilla 1884, 85 [1400]
Sanningssägaren 1881, 82 [815]
Sannings-Wäktaren 1894 [567]
Sanningssökaren, Den själfständige 1894 F 34
Sanningsvännen 1879 [918]
Seffle Posten 1894, 95 [658]
Seffletidningen 1894-1900* [158]
Segling 1896 [1634]
Segrar, Trons 1890-1900* [1526]
Seklet, Nya 1898-1900* [498]
Senapskornet 1883-97 [509]
Siaren 1831-33 [669]
Signalen 1895-97 [723]
- 1899-1900* [429]
Sjukkassebladet 1898-1900* 117
Sjöfartstidning, Sveriges 1893 -1900* [388]
Sjömannen och Handtverkaren 1836 [226]
-, Extrablad till [221], [226]
Sjömansmissionären 1888-90 [557]
Sjömansvännen 1899, 1900* [1874]
Skaffaren 1890-96 [103]
Skandia 1833-37 [1287]
Skandinaven 1881-83 [787]
-, Den uppmärksamme 1822, 23 [211], [214]
Skansen 1897 [1655]
Skara, Martyrernas 1896-98 [27]
Skaraborgaren, Hjo Tidnings Veckoupplaga 1888 [517]
Skarpskytten 1851 [254]
Skelleftebladet 1887-1900* [1136]
Skeninge-Posten 1884-91 [1145]
Skillingsblad till Snäll-Posten 1864 [888]
Skillingsmagasin för spridande af allmänt nyttiga kunskaper 1834, 35 [670]
Skillings-Magazin, Ekonomiskt 1849-53 [1425]
Skoarbetaren 1899, 1900* [1734]
Skogslexikon, Svenskt 1894 [1801]; [2:542]
Skogvaktaren 1890-1900* [710]
Skolan, Praktiska 1889, 90 [709]
Skolklockan 1875-79 [597]
-, Nya 1881-84 [601]
Skoltomten 1877, 78 [783]
Skolvännen 1864-69 [268]
-, Nya 1870-72 [177]
Skorstensfejaren, Svenska 1896 o. 99-1900* [425]
Skrift, Kalmar läns södra Kongl. Hushållningssällskaps periodiska 1862-99 [593]
Skyttetidskrift, Svensk 1895-1900* [1575]
Skåne 1853, 54 [476]
- 1875-77 [856]
-, Norra 1880-97 [67]
-, Nya 1877-87 [856], [932]
-, Södra 1879-82 [1483]
-»- 1893, 94 [1244]
Skåne-Halland 1887-90 [489]
-»-, Helsingborgsposten 1890-1900* [489]
Skåne-Tidningen 1897, 98 [959]
Skåning 1883-93 [495]
Skåningen, Eslöfs Tidning 1894 -1900* [860], [873]
Skärgården 1897-1900*884
Skärgårdsbladet 1894, 95 [396]
Sköfde-Posten 1882-84 [1153]
Skönlitteratur, Engelsk, i Svensk öfversättning 1853- 55 [1308]
Slägter, Gotländska 1896, 97 [1468]
-, Norrländska 1891-93 [1543]
Slöjdaren 1881-84 [1519]
Slöjdundervisningsblad från Näs 1885-1900* [336]
Slöjdvännen 1888-91 [148]
Småland 1893-1900* [566]
Smålandsbladet 1897-99 [57]
Smålands-Kuriren 1899-1900* [1438]
Smålands-Posten 1866-1900* [1428]
Smålands-Tidningen 1899-1900* [60]
Smålänningen 1885-93 [1424], [1432]
Smått för de små 1896 [369]
Småttingen 1897 [1668]
Smörtidning 1889, 90 [360]
Snabbskriften 1878, 79 [302]
Snapphanen 1861 [678]
- 1891 [946]
Snäll-Posten 1851-71 [888]
- 1882-99 [327]
- från Malmö 1848-51 [888]
-, Luleå 1868 [812]
-, Nyaste 1899-1900* [327]
Social-Demokraten 1885-1900* 2: [752]: 3: [1824]
Socialisten 1872 [904]
Socrates och Solon 1830, 31 [632]
Sol. Illustr. 25-öres Magasin [419]
Solglimten 1899-1900* [954]
Sollefteå-Bladet 1895-1900* [1535]
Solstrålen 1895-1900* [1581]
Speceristen 1899-1900* [424]
Sphinx 1896-1900* [1361]
Sporren 1881 [550]
Sport 1891 [945]
- 1898, 99 [1365]
Sportbladet 1896-99 [1623]
Sportmagasin, Illustreradt 1899 [422]
Språktidningen 1893, 94 [952]
Spurt 1898, 99 [1694]
Start 1892-1900* [383]
Stenarbejderen 1897 [421]
Stenarbetaren 1897-1900* [421], [1865]
Stenografen 1882 F 32
Stifts-Tidning, Hernösands 1868, 69, 90 [502]
-, Skara 1831-99 [1114]
Stifts-Tidningar, Hernösands 1815-35, 72, 73 [502]
-, Strengnäs 1893-97 [1174]
Stjernan 1881 F 68
- 1889-1900* [1232], [1234]
Stockholm 1895, 96 [1574]
-, Öfre 1897, 98 [1648]
Stockholmaren 1894 3: [1861]
Stockholmsresan 1838 [161]
Stockholms-Tidningen 1890-1900* 2: [890]; 3: [1841]
Stormklockan 1838 [228], F 18
- i vester 1838 F 17
Strengnäsbladet 1848-53 [1168]
Strix 1897-1900* [1644]
Strålkastare, C. H. Spurgeons 1898 [963]
Ströblad för folket 1898 [1671]
Studier, Kritiker och Notiser 1841-45 [837]
Stunder, Stilla. Bilaga till Jönköpings-Posten (1887) 1890-1900* [535]
-»-, (Bilaga till Karlshamn) 1893-99 [609]
Student-Bladet 1845 [1299]
Sundsvalls-Posten 1859-1900* [1182], [1183], [1187]
Sundsvallstidningen Norrland 1881, 82 [1188]
Suppleanten 1832-51 1: [376b]; 3: [1763]
Svalan 1893-98 2: [973]; 3: [1853]
Svea 1818-29 o. 1831, 32 [1280a]
- 1853-55 [676]
-, Nya 1855, 56 [676]
-, Svenska Familj-Journalen 1887-96 2: [786]; 3: [1828]
Sverge, Unga 1891-94 [799]
Sverige 1885-87 [756]
- 1897 F 98
- och Amerika 1871, 72 [538]
-, Hela 1898. 99 [415]
-, Södra 1881, 82 [686]
-»- 1898. [876], [877], [959], [961], [962]
-»-, Dagbladet [932]
-, Wästra 1894, 95 [403]
Svithiod 1893. 94 [387]
Svärdet och Bikupan 1889 [1157]
- och Murslefven 1883-88 [1189]
Sydhalland 1893-1900* [727]
Sydkusten 1881-84 [1240]
Sydnerkingen, Askersundstidningen 1890-91 [25]
Sågverks- och Brädgårdsarbetaren 1899-1900* [208]
Såningsmannen, Lilla 1889-94 [357]
Sällskaps-Läsning, Ny 1820 [630]
Sällskapsvännen 1881, 82 [1172]
Sändebud, Gotlands 1891-94 [1474]
Sändebudet, Lilla 1896-99 [1475]
Säsongen 1879-80 [306 ]
- 1891 [947]
Söderhamnskuriren 1895-1900* [1212 ]
Söderhamns-Posten 1897, 98 o. 1900 [1213]
-, Nya 1871, 72 [1208]
Söderköpings Posten 1879-1900* [1219], [1220]
Södermanlands-Posten 1826 [968]
-, Nya 1871, 72 [970], [973]
-»- 1886, 87 [978]
Sölwe 1849-54 [1228]
-, Corsaren 1856 [1228]
-, Wikingen 1854, 55 [1228]
Sölwesborgs-Posten 1857, 58, 60-77 o. 79-1900* [1231]
- Listerbladet 1877, 78. [684], [1231]
-, Nya 1858, 59 [1231]
Söndagen 1855, 56 [895]
- 1865-67 o. 76-77 [775]
- 1884, 85 [335]
- 1890, 91 [364]
Söndagsbilaga, Hallands 1900 [441]
Söndagsbladet 1833 F 15
- 1871 [1078]
Söndags-Magasin, Illustreradt 1847-53 [239]
-»- Nyaste 1853-59 [239]
Söndags-Nisse 1862-1900* 2: [363]; 3: [1789]
Söndags-Notiserna 1895 [1585]
Söndagsposten 1881, 82 [325]
Söndagsskolan 1852 [1205]
Söndags-Skolan 1857-60 o. 62-66 [592]
Söndagsskole-Bibliotek, Svenskt 1872 [280]
Söndags-Skolläraren 1874-1900* [286]
Söndags-Tidning 1884 F 46
Söndagstidningen 1891, 92 [942]
Sörmlands-Posten 1893-1900* [108]
Sörmländingen 1882-84 [1079]
Sörmlänningen 1892 [104]
Tag och Läs 1877 [296]
Talltrasten 1865, 66 [270]
Tankar, Fria 1897, 98 [1656]
Teater-Nisse 1876-80 [294]
-, Programbladet 1880-1900* [294]
Teatern 1899-1900* [1722]
Tecken, Tidens 1873-80 [283]
-»- 1895-1900* [1561]
Telefon 1885 [1544]
- 1890-98 [1045]
Telegrafen 1825 [218]
- 1835-41 [470]
- från Trollhättan 1883 [1498]
- i Wexjö 1835, 36 [1419]
-, Skånska 1847-73 [1479]
Tempelriddaren, Svenske 1899 -1900* [603]
Templaren 1886-1900* 2: [905]; 3: [1844]
Theosophia 1896-1900* [1630]
Thor 1854 [886], [894]
Thorgny 1843-45 [1295 ]
Tid, Ny 1892-1900* [377]
Tidaholms-Posten 1890-92 [518]
-»-. Nya 1893-1900* [519]
Tiden 1874 [855]
-, Nya 1887, 88 [689]
Tidender, Literära 1859 [1027]
Tidning från Norrköping, Östergötlands Nya 1871 [1032]
- för Affär och Politik, Bernins 1888, 89 [934]
-» barn och tjenare 1862-65 [172]
-» Fahlu stad och län 1839 [132]
-» Falu län och stad 1839-1900* 1: [282]; 3: [132]
-» Falköpings stad och Falbygden 1857-79 [124], [1119]
-» folkskolan 1865-81 [776]
-» frimärkssamlare 1886-93 [1829]
-» föräldrar och husbönder 1862-65 [171]
-» Gefle stad och län 1848 [165]
-» glas- och porslinsindustri 1887 [1488]
Tidning för Handel och Näringar 1879 [308]
-» Hedemora, Säter och Avesta eller Södra Dalarnes Veckoblad 1880-87 [461]
-» hästvänner 1868-77 [537]
-» idrott 1881-97 2: [660], [3:][1812]
-»-, Ny 1898-1900* [1676]
-» Jemtlands jordbrukare [1538]
-» jordbrukare 1850, 54 [1228], [1229]
-»- inom Westerbottens län 1860-62 [1274]
-»- inom Westernorrlands län 1861 [506]
-» konst, slöjd och hushållning 1824 [217]
-» landthushållare 1855, 56 [1507]
-» landthushållning 1856-58 [844]
-»- i Norrbottens län 1860 [807]
-»- och industri 1838, 39 [471]
-» landtmanna-näring och husslöjd i Westerbottens lan 1879 -85 [1277]
-» Lindesbergs stad 1869 [749]
-» lärarinnor 1898-1900 [1061]
-» Malmö Arbetareförening 1868 [899]
-» Musik och Teater 1898, 99 [1702]
-» Skandinavien 1843, 44 [223], [228], [233]
-» Skaraborgs län 1884-1900* [987], [990]
-» Skaraborgs läns Hushållningssällskap 1860-76 [743]
-» Stockholms län 1840, 41 [1064]
-» Stora Kopparbergs län (och Sala stad) 1829-41 [128]
-» Sundsvalls Arbetareförening 1875 [1186]
-» svensk snabbskrift 1884-1900* [394]
-» svenska landtbruksmötet i Göteborg 1871 [279]
-» Sveriges Allmoge 1850-63 [436]
-»- barntempel af I. O. G. T. 1883 [1039]
-»- minuthandlare 1883, 84 [789]
-»- Tundbinderiarbetare 1896-99 [1587]
-» Södermanland 1837-49 [1071], [1072]
-» trädgårdsskötsel och allmän växtkultur 1840-43 [833]
-» ungdom 1880-82 [319]
-» utkomna förordningar och författningar 1820, 21 [664]
-» Wenersborgs stad och län 1848-98 [1391], [1396]
Tidning för Wester- och Norrbottens län 1844-47 [1270]
-» Åmåls stad och Dalsland 1847-51 [1491]
-»- 1879 [1497]
-, Alfvesta 1898, 99 [1436]
-, Alingsås 1888-1900* [1]
-, Arboga 1851-55 [10]
-»- 1858-62 o. 71-74 [12]
-»- 1881-1900* [17]
-»-, Nya 1874-80 [12]
-»-»- 1881 [17]
-»- nya 1862-71 [12]
-, Arvika 1883-1900* [19]
-, Askersunds 1857-75 [23]
-, Avesta 1882-1900* [1104]
-, Bergslagernas 1888-1900* [757]
-, Blekinge läns 1869-78 [622]
-»- Karlskrona 1881-1900* [622]
-»- Alldeles Ny 1876-81 [622]
-»- Ny 1875 [622]
-»- Nya 1873 [622]
-»- Nyare 1874, 75 [622]
-»- Nyaste 1874 [622]
-, Bohusläns 1838-49, 53-75 [1256]
-»- Uddevalla 1879-83 [1256]
-»- nya 1849-53 [1256]
-»-, Nya 1875-79 [1256]
-, Bollnäs 1876-80 [181]
-»- 1898-1900* [1215]
-, Borlänge 1885-1900* [464]
-, Borås 1888-1900* [32]
-»-, Nya 1877 [32]
-, Borås nya 1834-38 [31]
-, Båstads 1883-86 [726]
-»- 1894-97 [69]
-, Calmar 1817-34 [575], [1418]
-, Calmar läns Hushållnings-Sällskaps 1838-41 [580]
-, Calmar läns och Ölands 1838-42 [581]
-, Calmar stads 1835-37 [579]
-, Carlshamns 1819-40 [604]
-»-, Nya 1840-51 o. 54 [604]
-, Carlskrona 1817 [615]
-, Christianstads läns Hushållningssällskaps 1838-52 [679]
-, Dalarnes 1890 [149]
-, Dalslands nya 1851, 52 [1492], [1493]
-, De ungas 1900* [1787]; [ 2:322 ]
-, Djursholms 1896-1900* [1604]
-, Djurvännernas 1890-1900* 2: [897]; 3: [1843]
-, Eksjö 1884 F 4
-, Elfsborgs läns 1892-1900* [5]
-, Elfsborgs läns Hushållningssällskaps 1872-93 [1394]
Tidning, Engelholms 1857, 58 [61]
-»- 1867-78 o. 1880-1900* [64]
-»-, Nya 1859, 60 [62]
-»-» 1878,79 [64]
-»-, Nyare 1879, 80 [64]
-, Enköpings 1879-85 [80]
-»- 1885-1900* [84]
-, Eskilstuna 1837, 38 [86]
-»- 1841, 42 [88]
-, Eslöfs 1884-94 [860]
-»-, Nya 1894-97 [860], [874]
-, Fahlu 1822-28 [126]
-»- 1838. 39 [131]
-, Falkenbergs 1875-1900* [118]
-»-, Nya 1888-90 [121]
-, Falköpings 1879-1900* [124], [1863]
-, Filipstads stads och bergslags 1850-1900* [152]
-, Folkets 1856-1900* [847]
-, Fosterländsk 1892 [1160]
-, Gefleborgs läns 1836-47 1: [266]; 3: [1756]
-»- 1859-62 [170]
-»- 1888-91 [197]
-»-nya 1863-64 [170]
-, Gefleborgs Läns Hushållnings Sällskaps 1838-48 [163]
-, Gnesta 1892-94 [981]
-, Gotlands 1858-88 [1458], [1462]
-»- nya 1857 [1459], F 84
-»- nyare 1857 [1459], F 85
-»- nyaste 1858 [1459], F 86
-, Gotlands Läns 1823, 24 [1449]
-»- 1849-58 [1454]
-»- nya 1858-60 [1459], [1460]
-»- nyaste 1860-72 [1460]
-, Gottlands Läns Hushållnings-Sällskaps 1853-56 [1457]
-, Grenna 1857-70 [209]
-»- nya 1871-1900* [209]
-, Grythytte 1885-1900* [1010]
-, Götheborgs och Bohus läns, för handel, sjöfart och andra näringar 1844, 45 [234]
-, Götheborgs stads, och Dagliga Annonceblad 1833 1: [410]; 3: [224]
-, Hallands 1889-1900* [122]
-, Hallanda läns 1824 [432]
-»- 1825(?)-51 [433]
-, Halmstads 1821 [431]
-, Hedemora 1864-80 [455]
-»-, Nya, eller Södra Dalarnes Veckoblad 1877 [455], [460]
-, Helsingborgs 1867-84 [482], [488]
-, Hessleholms 1888-1900* [691]
-, Hjo 1847, 48 [513]
Tidning, Hjo 1885-1900* [516]
-»- Nya 1849, 51-60 [513]
-, Hvetlanda 1873-1900* [541]
-, Höganäs 1887-1900* [490]
-, Höganäs & Kullens 1885, 86 [736]
-, Jemtlands 1845-49, 72-89 [1538], [1545]
-, Jemtlands nya 1849-71 [1538]
-, Jordbrukarens 1890-1900* 2: [908]; 3: [1845]
-, Jämtlands 1895-1900* [1549]
-, Järnvägsmännens 1894-1900* [68]
-, Jönköpings 1807-84 1: [376a]; 3: [1763]
-»- 1890 [52]
-»- nya 1886 F 44
-, Jönköpings Läns Hushållnings-Sällskaps 1863-78 [534]
-, Karlskoga 1883-1900* [1011]
-, Karlstads 1879-84 [646], [650]
-, Katrineholms 1887-1900* [100]
-, Kinda 1884-96 [1442]
-, Kristianstads läns 1896-99 [693]
-»-, Nya Skånska Posten 1899 -1900* [693]
-, Kronobergs läns 1887, 38 o. 41 [1421]
-»- 1869-76 [1428], [1429]
-, Kronobergs Läns Hushållnings-Sällskaps 1842 [1423]
-, Kungsörs 1894 [110]
-, Köpings 1855-97 [714]
-, Laholms 1877 [724]
-»- Laholms Nya 1880-93 [725]
-, Landskrona 1836-51 [728]
-»- 1878-81 [731]
-»-, Nya 1853-78 [731]
-»-, Nyare 1870 [731]
-, Lidköpings 1842-44 [742]
-»- 1877 [745]
-»- 1881-90 [744]
-, Lidköpings nya 1844-47 [742]
-, Lidköpings nyare 1877-80 [742]
-, Lilla Edets 1889-92 [361]
-, Linköpings 1833 [762]
-»- 1859-63 [772]
-»- Nya 1863, 64 [772]
-, Ljusdals 1895-1900* [524], [526]
-, Lysekils 1884, 85 [880], [1258]
-»- 1889 [882], [1258]
-, Malmköpings 1880 [976]
-»- 1896, 97 [113]
-, Malmö 1813-38 o. 1839-53 [886]
-»- Ny 1838 [886]
Tidning, Malmö Nya 1853,54 [886]
-, Malmö husegares 1882, 83 [922]
-, Malmöhus läns 1897-1900* [877]
-, Mariefreds 1876, 77. 970, [973]
-, Mariefreds Nya 1877-1900* [970], [973]
-, Mariestads 1832, 33 [983]
-, Marstrands 1867, 68 [992]
-»- 1877 [996]
-, Mjölby 1883 [1143], [1144]
-, Mora 1892-1900* [467]
-, Motala 1868-81 [998]
--, Gamla 1833-1900* [998]
-, Mönsterås 1880-83 [1006]
-, Nora stads och bergslags 1866-1900* [1007]
-, Norbergs 1882-84 [462]
-, Norra Calmar 1865-60 [1398]
- , Norra Hallands 1864-76 [1382]
-, Norra Smålands 1880-82 [1142]
-, Norrbottens läns 1895-1900 [820]
-»- Norrbottens Nyheter 1900* [819], [820]
-, Norrlands 1876-79, 81 [1538], [1540]
-»-, Nya 1876,77 [1541]
-, Norrtelje 1880-1900* [1067]
-. Ny Illustrerad 1865-1900 2: [394]; 3: [1792]
-- Ord och bild 1900, 01 [1792]; [ 2:394 ]
- , Nya Kyrkans 1891-1900* [369]
-, Nybro 1883-1900* [582]
-, Nykterhetsfolkets 1898, 99 [58]
-, Nykterhetswännernas 1839 -50 [832]
-»- 1878, 79 [140]
-, Nyköpings stads och läns 1889, 90 [1081]
-, Nässjö [52]
-, Oscarshamns 1857-59 [1085]
-, Philipstads bergslags 1824 [631]
-, Praktisk, och Annonsblad 1897-1900* [408], [413]
-, Ronneby 1876-1900* [1099]
-, Sala 1860-76 o. 78-81 [1102]
-, Sala nya 1876-78 [1102]
-, Saltsjöbadens 1896, 97 [1615]
-, Sigtuna 1883-1900* [1109]
-»- 1887 [1110]
-»-, Nya 1887, 88 [1110]
-, Skara 1813-16 [1111]
-»- 1825-32 1: [415]; 3: [1113]
-»- 1838-56 [1119]
-»- 1863-1900* [1120]
-, Skara Nya 1855-63 [1120]
-, Skaraborgs läns 1841 F 53
-»- 1849-51 [985]
Tidning, Skaraborgs läns 1884 -1900* [1124]
-, Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps 1851, 52 [984]
-»- 1860-76 [743]
-»- 1880-1900* [743]
-, Skellefteå 1849-59 [1133]
-, Skellefteå nya 1860-1900* [1134]
-, Skeninge 1864, 65 [1138]
-, Skeninge nya 1865 F 66
-»- 1896 [1149]
-»-, Nyare 1868-81 [1140]
-, Skoarbetarnes 1893-1900* [389]
-, Skånes Missionssällskaps 1897-1900* [694]
- Sköfde 1858-87 [1150]
-»- 1887, 88 [1156]
-»-, Vestgöta Korrespondenten 1887-1900* [1150]
-, Småländska Länens 1842, 43 [44]
-, Stockholms Läns 1885-90 [1226], [1226]
-»- Gripen 1891-1900* [1226]
-, Stora Kopparbergs Läns 1841-43 [128]
-, Stora Kopparbergs nya 1843-48 [128]
-, Strengnäs 1846, 47 [1167]
-»- 1854-1900* [1169]
-, Strömstads 1866-1900* [1176]
-, Sundsvalls 1880-1900* [1181]
-»- Norrländska Korrespondenten 1873-79 [1181]
-, Svedala 1886 [1243]
-, Svenska Eldareföreningens 1892 [376]
-, Svenska Litteratur-Föreningens 1833-35 [1288]
-, Svenska Maskinistlogens 1891-98 [373]
-, Sveriges 1883-85 2: [426]; 3: [82]
-, Säfsjö 1876 [542]
-, Söderhamns 1878-1900* [1209]
-, Söderköpings 1852-59 [772], [1217]
-»- 1895-1900* [1223]
-, Söderköpings nya 1862-79 [1219]
-, Södermanlands Allmänna Missionsförenings 1874-76 [95]
-, Södermanlands läns 1862-1900* [1075]
-»- Veckoopplaga 1898, 99 [1075]
-, Södertelge 1861-63 [1224]
-»- 1891-1900* [1227]
-»-, Nya 1864-80 [1224]
-, Södra Dalarnes 1887-1900* [461], [465]
Tidning, Södra Norrbottens 1884, 85 [1095]
-, Tjusts 1886-1900* [1443]
-, Tranås 1875-78 [780]
-»- 1879, 80 [1141], [1142]
-»- 1891-1900* [569]
-, Trelleborgs 1867-76 [1237]
-, Trollhättans 1891-1900* [1262]
-, Trosa 1879-81 [975], [1250]
-, Trosa-Gnesta 1881 [1251]
-, Töreboda 1862-64 [1151]
-»-, Nya 1864 [1151]
-, Ulricehamns 1834 [1265]
-»- 1869-1900* [1266]
-, Umeå nya 1896-1900* [1280]
-, Ungdomens 1895 [1357]
-, Upsala läns 1886-88 [1347]
-, Upsala nya 1890-1900* [1352]
-, Upsala stads och läns 1821 -37 [1284]
-, Wadstena 1840-45 [1371]
-, Wadstena Läns 1857 o. 75-1900* [1373], [1376]
-»-, Nyare 1858-65 [1376]
-»-, Nyaste 1860-74 [1376]
-, Waldemarsviks 1896-1900* [1223]
-, Wara 1886 [1522]
-»- 1894-96 [748]
-, Warbergs 1857-63 [1381]
-»- 1884, 85 [1383]
-, Warberga nya 1885-87 [1383]
-, Waxholms 1876 2: [545]
-»- 1897 [1388]
-, Wenersborgs 1828-37 [1389]
-»- Nya 1838-41 [1389]
-, Wermlands 1836-42 [634]
-, Wermlands Landtbruks 1850, 51 [639]
-, Wermlands Landt- och Bergsbruks 1840 F 48
-, Wermlands läns 1871-79 [646], [650]
-, Wernamo 1870-84 [442]
-, Vesterbergslagens 1865-68 [457]
-, Wester-Norrlands Läns 1862 -65 [507]
-, Wester- och Norrbottens Läns 1841 [1268]
-»- nya 1841, 42 [1269]
-, Westerås 1813, 14 [1402]
-»- 1887 [1412]
-, Westerås stads och läns 1815-26 [1402]
-, Westerås Stads- och Hushålls-(Sällskaps) 1815 F 80
-, Westmanlands läns 1831-1900* [1404]
Tidning, Wexiö 1814-17. [1417], [1418], [1420]
-, Wimmerby 1844 [1439]
-»- 1888-1900* [1440]
-, Wimmerby Wecko 1884-87 [1440]
-, Wimmerbys 1883-95 [1444]
-, Ystads 1852-85 [1481]
-, Ystads nya 1844-47 [1478], [1479]
-, Åby-Klippans 1898-1900* [73]
-, Åmåls 1868 F 87
-»- 1874-85 [1494]
-, Ångermanlands, (Norrlandsvännen) 1892 [510]
-»-, Nya 1892 F 40
-, Ölands 1881-82 [600]
-, Örebro 1853 [1506]
-»- 1856-58 [1508]
-»- 1881-1900 [1518]
-, Örebro nya 1854 [1506]
-, Örebro Läns 1864 [1502], [1509]
-, Örnsköldsviks 1879, 80 [1532]
-»- 1890, 91 [1534]
-, Örnsköldsviks nya 1880 [1532]
-, Östergötlands 1894, 95 [1054]
-, Östergötlands Läns 1889, 90 [796]
-, Östergötlands läns Hushållnings-Sällskaps 1865-66 [774]
-, Östgötha 1833 [762]
-, Östhammars 1886-1900* [1559]
- och Handlingar, Vestmanlands läns Hushållnings-Sällskaps 1864-69 [1410]
Tidningar från Landsorten, Eslöfs 1878-84 [860], [915]
-, Norrköpings 1787-1900* 1: [70]; 3: [1033], [1745]
- Norrlands 1835-44 [502], [503]
- Nya 1840 F 49
- Post- och Inrikes 1844-1900* 2: [215]; 3: [1783]
- Upsala 1839-42 [1292]
- Wenersborgs 1813-27 [1389]
- Westerås 1826-28 [1402]
Tidningen, Mönsterås 1880-(83)-1900* [1006], [1088]
-, Nya Wermlands 1851-1900* [640]
-, Umeå 1856 [1273]
-»-, Nyare 1857 [1273]
-, Utställnings 1896 [956]
Tidsfördrif 1783 [1758]
Tidskrift för Allmogen, Ny 1866, 67 [272]
-» bergsmän 1841 F 50
-» boskapsskötseln 1884-86 [1154]
-» bränvinsbrännare 1879 F 54
Tidskrift för döfstumskolan 1880-1900* [414]
-» kommunala angelägenheter 1895-96 [1562]
-» Korrespondenter 1870 [1077]
-» kristlig tro och bildning 1883-94 [1336]
-» landtbrukare 1867, 88 [1317]
-» landthushållning 1863-68 [896]
-» landtmanna och kommunalekonomien 1842-61 [1294]
-» landtmän 1832-35 [1116]
-»- 1879-1900* [858]
-» litteratur 1851, 52 [1307]
-» maskinister 1899-1900* [373], [420], [1865]
-» matematik och fysik 1888 -71 o. 74 [1318]
-» ordinarie och extra ordinarie prestmän 1886 [718]
-» politik, ekonomi och litteratur 1866-70 [851]
-» skogshushållning 1850-56 [1407]
-» sprit, öhl och sockerfabrikationen 1870, 71 [777]
-» svensk skolungdom 1877 [912]
-» Svenska Kyrkan 1848-51 [1303]
-» Sveriges Allmoge, Politisk 1860-63 [1312]
-» Sveriges Landtmän 1841 [1017]
-» Sveriges läroverk 1859-61 o. 63-65 [1311]
-» Sveriges Nykterhetsvänner 1877-79 [139]
-» sällskapsläsning 1843 [584]
-» teknologi och tillämpad naturlära 1859-61 o. 64 [262]
-» teologi 1891-93 [867]
-» trädgårdsskötsel 1854-56 [256]
- i sjöväsendet 1836-1900* [617]
-» trädgårdsskötsel for ungdom 1869 [591]
-, Allmänna Svenska Utsädesföreningens 1891-93 [944]
-, Ecclesiastik 1825-31 [1285]
-»- 1839, 40, 42 [1291]
-, Ekonomisk 1899-1900* [1366]
-, Folkets 1886, 87 [1106]
-, Fotografisk 1888-1900* 2: [850]; 3: [839]
-, Gefleborgs Hushållningssällskaps 1857-67 [168]
-»- 1870-87 [176]
-, Hushållningssällskapets i Blekinge 1867-1900* [610]
-, Jämtlands Läns Fornminnesförenings 1889-1900* [1548]
Tidskrift, Kristianstads läns hushållningssällskaps 1886-1900* [679], [688]
-, Kyrklig 1895-1900* [1356]
-, Mosskulturföreningens 1888 [558]
-, Nordisk Filatelistisk 1894 -99 [1830]
-, Nordiska Landtbruksskolans, eller Landtmannens Bok 1896-1900 [1601]
-, Ny svensk 1880-90. [1327], [1873]
-, Personhistorisk 1898-1900* [1705], [1810]; [ 2:607 ]
-, Physiographiska Sällskapets 1837, 38 [831]
-, Politisk, för Sveriges Allmoge 1860-63 [1312]
-, Skara Veterinär-Inrättnings 1865-68 [1121]
-, Skånska Hästföreningens 1864-66 [897]
-, Skånska Trädgårdsföreningens 1877-1900* [685]
-, Statsvetenskaplig 1897-1900* [1364]
-, Svensk 1891-95 [1352a]
-, Svensk Farmaceutisk 1897-1900* [1650]
-, Svensk Filatelistisk 1900* [1830]
-, Svenska Autografsällskapets 1879-96 2: [607]; 3: [1810]
-, Svenska Mosskulturföreningens 1889-1900* [558]
-, Sveriges Utsädesförenings 1894-1900* [944]
-, Teknisk 1872-1900 2: [462]; 3: [1794]
-»-, för industriens idkare och vänner 1867 [274]
-, Teologisk 1861-89 [1313]
-, Teosofisk 1897-1900* 2: [917]; 3: [568a]
-, Ultuna Landtbruks-Instituts 1864-66 [1315]
-, Unitarisk 1894 [392]
-, Westerbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps 1866-75 [1275]
-»- 1888, 89 [1278]
-, Westergötlands fornminnesförenings 1869-97* [853]
Tierps-Posten 1892-1900* [1560]
Till Föräldrar 1897-1900* [1643]
Tills vidare 1848 [1503]
Tivoli 1881 [443]
Tivoli-Program 1891-1900* [443]
Tjenare- och Arbetare-listan, Sven-ka 1890 [562]
Tjenstebladet 1895, 96 [1577], [1629]
Tjenster, Lediga 1885, 86 [99]
Tobaksarbetaren 1899-1900* [966]
Toilette-Posten 1836 [227]
Tomtebissen 1857 [258]
Transportarbetaren 1898-1900* [1688]
Trelleborgs-Posten 1863, 64 [1236]
Trelleborgs-Tidningen 1897-1900* [1247]
Triaden 1852-56 [1073], [1074]
Triumf 1891-1900* [1349]
Tro, Kärlek, Hopp 1841-44 [1257]
Trosa-Tidningen 1896-1900* [1254]
Trosvittnet 1894-1900* 2: [1029]; 3: [573]
Troubadouren 1843, 44 [1019]
Trumf 1889-91 [1349]
Trädgårdsmästaren 1888 [350]
Trädgårdsodlaren 1896-99 [1476]
Trädgårdsskötseln 1895, 96 [1055]
Trädgårdstidning, Illustrerad 1857-62 [260]
-, Svensk 1894 F 69
Trädgårdstidningen 1894-1900* [568]
Tule 1881, 82, 86-89 2: [648]; 3: [1506]
- Brånasmedens Dikter 1892-96 [1500]
Tummeliten 1805-3900* [1593]
Tunnbindaren 1899-1900* [500]
Turfven, Svenska 1895, 96 [955]
Turisten 1896, 97 [1618]
Tänkaren 1876 [909]
Umebladet 1866-1900* [1272]
Umeå-Bladet 1847-66 [1272]
Underrättelser från Örebro läns Hushållnings-Sällskap 1833 -42 [1501]
- för Wermlands jordbrukare 1857 [153]
- i Landthushållningen för Wermlands jordbrukare 1855 [643]
-, Gefleborgs läns Hushållnings-Sällskaps 1851 [161a]
- och råd för jordbrukare i Dalarne 1857-65 [132]
Ungdom, Nordens 1899-1900 [1063]
-, Sveriges 1883 o. 88 [188], [1520]
Ungdomsvännen 1851, 55, 56 [533]
- 1855 [589]
- 1897-1900* [410]
Universal-Biblioteket 1883-87 [189]
Univereitets-Tidskrift, Nordisk 1855-64 [846]
Upland 1879, 80 [1328]
Uppbyggelseblad, Hemlandspostens 1887-96 [195a]
-, N[ya] S[ydsvenska] Weckobladets 1899-1900* [962]
Upplysningsregister, Edv. Bäckströms 1898-1900* [1693]
Uppsatser i landtbruk 1895-1900* [802]
Upsala 1845-1900* [1295], [1298]
-, Nya 1873, 74 [1295], [1298]
Upsala-Biet 1854-58 [1309]
Upsala-Posten 1857-96 [1310]
Ur Vår Tid 1895-1900* [1588]
Urania 1862, 63 [440]
Urval ur Fliegende Blätter 1850-52 [248]
Utkiken 1880-97 [735]
Utläggningar, D:r M. Luthers, af den Hel. Skrifts böcker 1850-55 [1203]
Utposten 1838 [1622]
Wadstena-Bladet 1838 [1370]
Vadstenatidningen Östgöta-Kuriren 1883-1900* [1377]
Vakans-Tidningen 1899 [1387]
Varbergsposten 1894-1900* [1386]
Varia 1898-1900* [1678]
Watten, Lefvande 1880-82 [313]
Veckan 1896 F 94
Wecko-Bibliothek, Illustreradt 1857 [259]
Weckoblad för Folket, Bibliskt Lutherskt 1861 [263]
-» folkundervisningen 1877-87 [648]
-» församlingen, Bibliskt-Lutherskt 1893, 94 [870]
-» populär vetenskap 1897, 98 [1060]
- Alingsås 1865-88 [1]
- Arboga 1839 [6]
-»- 1847 [7]
-»- 1855-58 [13]
-»- 1867 [15]
-, Askersunds 1879-1900* [24]
-Borås 1826-29, 31-33 [30]
- Borås gamla 1834 F 2
- Christianstads 1810-48 1: [388]; 3: [1766]
- De Blindas 1895-1900* [1573]
- Engelholms 1863, 64 [63]
- Enköpings 1856 [76]
-»- 1863-79 [77]
-, Eskilstuna 1836 [85], F 5
-»- 1840, 41 [87]
-, Folkskolans 1872-79 [905]
Weckoblad, Göteborgs 1866, 67 [273]
-»- 1874-92 [290]
-, Handelstidningens 1858-60 o. 1895-1900* [223c]
-, Helsinglands, Hudiksvallspostens veckoupplaga 1884 -95 [524]
-, Hudiksvalls 1845-64 [520]
-, Jordbrukarens 1894, 95 [1245]
-, Jämtlands 1893 [1553]
-, Kisa 1871 [778]
-, Lunda 1775-1897 1: [206]; 3: [876], [1753]
-, Lutherskt 1885-87 [602]
-»- 1890-98 [613]
-, Mariefreds 1817-24 [967]
-, Mariestads 1817-31 [982]
-, 1834-84 [984]
-, Norrköpings 1873, 74 [1033]
-»- 1886-88 [1041]
-, Norrlands 1893, 94 [1196]
-»- Västernorrland 1894 [1196]
-, Norrtelje 1859, 60 [1065]
-, Nytt Illustreradt 18961614 -, Oscarshamns 1856 [1084]
-, Smålandspostens 1883-1900* [1428]
-, Strengnäs 1825-28 [1163]
-»- 1861-78 [1171]
-, Torshälla 1882 [1235]
-, Trollhättans 1878, 79 [303]
-, Uddevalla 1826-37 [1255]
-, Ulricehamns 1829 [1265]
-, Wadstena 1830-32 [1369]
-, Wenersborgs 1841-49 [1390]
-, Westervika 1834-1900* [1397]
-, Wisby 1823-25 [1450]
-»- 1827-49 [1453]
-, Ystads-Posten 1886 [1487]
-, Åmåls 1846, 47 [1490]
-»- 1856 [1494]
-»- 1866-74 [1495]
-»-, Nya 1857-65 [1494]
-, Åmåls Nyare 1865-68 [1494]
-, Örebro 1784 [1757]
-, Östergötlands 1885-91 [791]
Weckobladet 1887-90 [1001]
- Nya, i Arboga 1853-55 [11]
-, Nya, för Svenska Folket 1878, 79 [547]
-, Nya Sydsvenska 1898-1900* [962]
-, Skånska 1889, 90 [938]
-, Sydsvenska 1892-96 [737]
Veckoposten, Nya 1872 F 1
Vecko-Tidning 1859-85 [515]
-, Göteborgs 1892-1900* 290, [382]
Vecko-Tidning, Kronobergs Läns 1884, 85 [1424], [1432]
-, Sigtuna 1882 [1108]
-, Wimmerby 1856-83 [1440]
- (Wimmerby-Bladet) 1884 [1440], [1441 ]
Veckouppgift öfver Göteborgs in- och utförsel 1894-1900* [398]
Venersborgaren 1840 F 78
Wenersborgs-Posten 1866-72 [1392]
- 1898-1900* [1391], [1396]
Werdandi 1869, 70 [596]
Verdandiaten 1897-1900* [1647]
Veritas 1899, 1900* [964]
Verk och Anläggningar, Sveriges Industriella 1895-99 [1576]
Werlden, Nya 1872-74 [276], [282]
Wermlands-Kuriren 1898-1900* [712]
Wermlands-Posten 1853 [641 ]
- 1892, 93 [656]
-, Nya 1855-71 [644]
Wermlands-Tidningen, Den första 1842-50 [636]
-, Nya 1851-1900* [636], [640]
Wermländingen 1879-1900* [640], [652]
Vernamo-Posten 1886-93 [1445 ]
- 1899-1900* [1437]
Vespan 1881-83 [484]
Westerbotten 1869-1900* [1276]
-, Norra 1886, 87 [1135]
Vestergötland 1893-94 [38]
-, Boråsposten Veckoupplagan 1894-1900* [38]
Westerviks-Posten 1878-1900* [1399]
Westgöta-Posten 1887-1900* [748]
Vestgöten 1887-1900* [35], [36]
- Veckoupplagan 1887-95 [35]
- Halfveckoupplagan 1891, 92 [36]
-, Den nya Lidköpinge tidningen 1887 [746]
Vestkustbladet 1894 F 77
Westkusten 1875, 76 [291]
-, Norra Hallands Tidning 1876-1900* [1382]
Vestmanland 1891-93 [1415]
-, Östra 1887-1900* [1107]
Westmanlänningen 1885-87 [1105]
Veterinärtidskrift, Svensk 1896 -1900* [1613]
Victoria 1871 [1089]
Wexjö förr och nu 1839-46 [1422]
Wexjö-Bladet. Nya 1847-1900* [1424]
Wexiötidningen, Nya 1853 [1434]
Victoria 1882, 83 [977]
Vid Hemmets Härd 1899 [1712]
Vid Härden 1894-98 [390]
Vikingen 1851 F 21
Viken 1886-88 [345]
Vilden, Göteborgstidningen 1896, 97 [409]
Wimmerby-Bladet 1882, 83 [1441]
-, Wimmerby Wecko-Tidning 1884-87 [1440]
Wimmerby-Kuriren 1896-1900* [1444], [1447]
Viola 1895-1900* [1563]
Wisby-Posten 1865-79 [1462]
Visor och Berättelser 1834-37 [1289]
Visshet, Frälsningens 1882 [1335]
Vittnet 1888 [1137]
- 1864-69 [267]
Vulcan 1896 [1631]
Vågbrytaren 1893-1900* [1704]
Vårt Land 1885-1900* 2: [760]; 3: [1825]
Wäckelserop till Guds barn 1878 [549]
Väg, Lifvets 1887, 88 [1173]
Wägbrytaren 1891-1900* [200]
Wägen, Den Heliga 1884-88 [331]
Vägvisare för Norrköping 1893 [1052]
- för resande till Göteborg 1894, 95 [395]
Vägvisaren 1889-1900* [1547]
Wäktare-Ordet 1891 [26]
Vän, De Kristnes 1881 [320]
- Folkets 1880-86 [187]
- Folkskolans 1885-1900* [732]
- Hemmets 1897-1900* [1433], [1435]
- Ungdomens 1899 [446]
- Upplysningens 1888-1900* [758]
Wärmlandsberg 1886-1900* [155]
Västernorrland 1894, 95 [1195]
Ystads-Bladet Aurora 1899-1900* [1489]
Ystads-Posten 1886-95* [1481], [1486]
-, Dagbladet 1895-1900* [1486]
Zephyr 1851 [252]
Åby-Åstorps-Tidningen 1898-1900* [72]
Åkerbruket och Husdjursskötseln 1890-97 2: [907]; 3: [1051]
Åmåls-Posten 1883-1900* [1499]
Ångbåts-Lista. Göteborgs 1891 [370]
År, Två, med Jesus 1895, 96 [1605]
Året om, Illustreradt 1886-88 [340]
Årsberättelse, Svenska Allm. Qvinnoföreningens 1898-1900* [1715]
Årsberättelser, Elfsborgs läns Södra Hushållningssällekaps, 1855-92 [39]
Årskrönika, Svensk 1897-99 [1528a ]
Årsskrift, Allmänna Försvarsföreningens 1898-1900* [1691]
-, Göteborgs Högskolas 1895 -1900* [404]
Årstryck, Sveriges Söndagsskolförbunds 1899 [1707]
Åstorps-Posten 1898-1900* [74]
Ölandsbladet 1867-81 o. 1886 -1900* [29]
-. Det nya 1885 [29]
- Nya 1881-85 [29]
Öresunds-Bladet 1861-63 [481]
Öresundsposten 1842 [472]
Öresunds- Posten 1860-68 o. 97-1900* [473]
-»-, Allmänna 1847-60 [473]
-»-, Nyaste 1868-97 [473]
Örnsköldsviks-Posten 1890-1900* [1533]
Örtagård, Andlig, för barn 1849-52 [532]
Östermalm 1896-1900* [1629]
Östersund 1786-1886 [1544]
Östersunds-Posten 1877-1900* [1541], [1543]
Östgöta-Bladet 1893-1900* [1379]
Östgötabygd 1899-1900* [800]
Östgöta-Kuriren 1883-1900* [1377]
Östgöta-Posten, Östergötlands Annonsblad 1889-91 [1146]
-, Östergötlands Veckoblad 1891-1900* [791]
Östgöten 1874-1900* [779], [1042]
-, Linköpings 1872-74 [1042]
-, Norrköpings 1872-74 [779]
Östgötha-Correspondenten 1838 -1900* [763]
Östgöthen 1865 [1029]
[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_s_514_540.htm