[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 433
Ort: Stockholm.


Fortuna 1868 22/12-70 15/2. Tr. å C. Wilh. Hagmans boktryckeri 1868 22/12-69 7/8 och G. W. Blomqvists tr. 1870. Ant.

8 nr årl., 2 s. Fol., 2-sp. (34 x 19,3). 1 rdr rmt. Häraf utgafs 1868 nr 1, 1869 nr 2-7 och 1870 nr 8.

Innehåller dragningslistor öfver in- och utländska obligationers utlottningar, Stockholms börs- och torgpriser m. m. Utg. af bokhållaren J. W. Jonsson, som 1868 19/12 erhöll utg.-bevis.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_433.htm