Kungl. bibliotekets logotyp Bernhard Lundstedt
Sveriges periodiska litteratur
Rättelser och Tillägg


[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1760


Historiska Annaler. År 1800-2. Strengnäs tr. hos A. J. Segeratedt 1800-3. Ant. 2 årl., 132 à 164 s. 8:o (15,5 x 8,3).

Historisk tidskrift framställande samtidens historia i sammanhang efter de i svenska tidningarne förekommande underrättelser om samtida händelser. Lektor Albrekt Julius Segerstedt erhöll 1798 18/8 privilegium härå. Mag. docens P. O. Gravander samlade och ordnade de i tidskriften meddelade underrättelserna.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1760.htm