[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 405


Magazin för Populaira Medicinen, utgifvit af L. Tidén. 1811 juni, juli. Stockholm, P. Sohm. Ant. med devis:

»Neque ab indoctissimis neque a doctissimis legi volo». Cicero.

1 m.(?), 90 s. 8:o (15 x 8). 20 sk. bko.

Medicinsk tidskrift, hvaraf blott Bd. 1: h. 1 fins i kongl. bibl.; enligt annons i Journal för Litt. o. Teater 1811 21/8 skall Bd. 1: h. 2 harva utkommit i aug. s. å.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_405.htm