[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 214


Örebro Stads Wecko-Tidning För År 1777 [4/1-27/12]. U. o. o. t. [Örebro, J. Lindh]. Fr.

1 v, L.; 8 s. 8:o (14,4 x 7,5 à 7,7). 52 nr; 16 sk. för årg.

Utg. af boktryckaren J. Lindh, som i sista numret tillkännagifver, att han ämnade fortsätta med tidningens utgifvande, om ett så stort antal subskribenter anmälde sig, »at han kunde finna sin räkning wid Continuationen... men i annor händelse hoppades han hos Respective Almänheten vara ursägtad om detta arbete afstadnar». Detta skedde ock, hvadan mera än denna årgång ej kom att utgifvas.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_214.htm