[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 227
Ort: Stockholm.


Hermoder. Bibliotek för Sveriges sköna litteratur 1846 jan.-dec. och Hermoder. Veckoskrift för Politik och Litteratur. 1847 2/1-31/12. Tr. hos Lundberg & Comp. Ant.

2 m., 32 s. 8:o (17 x 9) 1846; 1 v., L., 24 s. 12:o (14,5 x 7,8) 1847 jan.-mars och 1 v., L., 12 s. Fol. 2 sp. (23 x 14,2) april-dec. 26 nr 1846 och 51 nr 1847. 2 rdr bko för halft år 1846; 4 rdr bko 1847 för hel årg.

Å denna tidskrift erhöll boktryckaren J. W. Lundberg, som var dess förläggare, utg.-bevis 1845 29/11. Den redigerades af Nils Bréant Alexander Rappe. Innehåller i h. l-4: Kärlekens Sagor af J. A. Kiellman-Göransson, i h. 5-9 och 14-18: Yttersta Domen af J. M. Rosén, h. 1, 2; i h. 10-13: Cecilia Vasa af C. v. Zeipel och i h. 19-26: Vadstena förr och nu af E. M. C. Pontin.

Från och med 1847 ändrades den till en politisk veckotidning, i hvilken bidrag förekomma af bl. a. M. J. Crusenstolpe, E. M. C. Pontin och S. A. Hedlund (se Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1893 28/10).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_227.htm