[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 180


Hwad Nytt? Hwad Nytt? 1772 1/5-85 30/12. Götheborg, Erik Stakberg 1772 1/5-73[28/8 ?]. I. Smitt 1773 15/9-80 28/12, samt L. Wahlström 1781 3/1-85 30/12. Fr. med olika latinska citat såsom deviser.

Utkom oregelbundet, omväxlande 6 v., 3 v. och 2 v. 1772-73 28/8[?]; 6 v. 1773 15/9-76; 2 v. i dubbelnummer 1777-85; 4 s. liten 8:o (13,3 à 13 x 7,5). Utan uppgifvet pris 1772-76; 3 dlr smt för 100 nr 1777, 78; 1 rdr specie 1779-85.

Denna litterära nyhetstidning är uppställd på samma sätt som Dagligt Allehanda samt utgafs 1772-73 28/8 af lektorn, doktor Johan Rosén (död 1773 6/9), därefter af hans sterbhus med direktör M. Staaf såsom utgifvare t. o. m. 1775 samt slutligen, 1776-85, af Roséns enka Anna Rosén, född Hammar. Häri förekomma de första dikterna af B. Lidner (se Warburgs uppsats i Samlaren 4: 1883, s. 57 o. följ., samt den sammes Lidner, s. 61 o. följ.)

I ett Helsingfors' universitets bibliotek tillhörigt exemplar af denna tidning, som ägts af Olof Andersson Knös, finnes en af denne upprättad förteckning öfver författarne till i årg. 1772-77 befintliga poemer, aftryckt i W. Lagus, J. H. Kellgrens finska lefnadsminnen, s. 81, 82.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_180.htm