[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 21
Ort: Stockholm.


Läsning till utbredande af medborgerliga kunskaper. 1816. Tr. hos Carl Deleen. Fr.

1 m.; 104 à 112 s. 8:o (13,9 x 7,6). Blott tre häften utkommo. Utg.-bevis å denna nationalekonomiska och statistiska månadsskrift meddelades 1816 7/6 åt protokollsekreteraren J. C. Askelöf och assessoren Clas Livijn, hvarefter de 1816 19/6 anmälde »prosten, grefve F. B. v. Schwerin såsom deltagare i den af dem till utgifvande anmälda tidskriften». Då denne icke ville underkasta sig någon »inhiberande åtgärd», som hofkanslern kunde finna lämplig, nedlades tidskriften, oaktadt den hade öfver 1000 prenumeranter. (Se Nord. Familjebok I. sp. 1195).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_21.htm
Kontakt: te@kb.se
Kungl. biblioteket