[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 687
Ort: Stockholm.


Tidning för arbetsskolor och hemslöjd 1883 jan.-84 dec. Tr. i Centraltryckeriet 1883 jan. o. febr. samt därefter hos I. Marcus bokt.-aktiebolag. Ant. Med titelvignett och träsnitt.

1 m., 8 à 4 s. Fol., 4 sp. (36 x 25,5). 4 kr. för år, men följde äfven såsom bilaga med tidningen Norden (2: 486).

Utg. och förlagd af ingeniör Per Gustaf Edvard Lindell, som 1882 5/12 erhöll utg.-bevis, hvilket förnyades 1883 10/1. Den redigerades af rektor K. E. Palmgren med bidrag af bl. a. Josef Linck, K. A. O. Sjögren samt N. Torpson.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_687.htm