[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 117


Themis på Fula Sidan. 1768 juli?-79. Nris 1, 2 och 4 tryckta i Stockholm hos P. Hesselberg 1768; nr 3 i Norrköping hos J. B. Blume 1768; nr 5 i Stockholm hos Wennberg & Nordström 1773; nris 6-8 tr. 1774, 9 tr. 1775 i Stockholm hos Lars Kumblin; nr 10 tr. 1777, 11 tr. 1778 och 12 tr. 1779 i Stockholm hos Lars Kumblins enka. Fr.

Utkom å obest. tider; hv. nr 8 à 16 s. 8:o (15 x 8,2); 12 nr (138 s.) à 12 öre st.

Utg. af mag. Carl Brunckman ang. processen rörande tidskriften Medborgaren (nr 116) samt skriften Rikswården m. m.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_117.htm