[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 693
Ort: KRISTIANSTAD.


Kristianstads Läns Tidning. Nyhets- och Annonsblad för Kristianstads stad och län 1896 1/12-99 30/6 och Nya Skånska Posten Kristianstads Läns Tidning... 1899 1/7- fortgår 1900. Tr. i Kristianstads läns tidnings tryckeriaktiebolag. Ant.

6 v., 4 s. Fol, 6 sp. (54 x 38,5) omväxlande med 7 sp. (61,5 x 46); 40 öre 1896 dec. o. därefter 4 kr. 80 öre (p. i.).

Utg.-bevis å Kristianstads Läns Tidning utfärdades för fil. kandidaten Karl Wilhelm Wadman 1896 21/11 samt, sedan Nya Skånska Posten därmed förenats, å Nya Skånska Posten Kristianstads Läns Tidning för vice auditören Peter Adolf Dahl 1899 27/6 och redaktören Sven Magnus Myrström 1899 29/12, hvilka äfven varit dess redaktörer. Medarbetare häri hafva varit fil. d:r K. Enghoff fr. 1896 1/12, Vilhelm Hagqvist 1896 1/12-31/12 C. W. Lagergren 1897 1/1-99 1/12, J. E. Westberg fr. 1899 1/7 och Emauel Björck fr. 1900 1/6.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_693.htm