[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 400


Halländska Tidningen. 1811 3/1-31/10(?). Halmstad, C. F. Dejrich, 1811. Fr.

1 v., T.; 4 s. 4:o (14,7 x 12,4). 1 rdr bko för 52 nr.

Utgifven boktryckaren Carl Fredrik Dejrich, hvilken 1810 i dec. flyttade sitt tryckeri ifrån Venersborg till Halmstad. Dejrich ändrade sedermera tidningens titel till Halmstads Tidning, som utkom redan i slutet af 1811 och hvilken Dejrich 1812 5/1 anhöll att få fortsätta, »ehuru utgifvandet blifvit hindradt af ekonomiska tillfälliga omständigheter». Intet nr af Halmstads Tidning fins likväl i kongl. bibl. före 1821 13/1.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_400.htm